Наукові дослідження – вимірювання рівня гамма-випромінювання

Студент групи 2-5мс медичного факультету № 2 Донецького національного медичного університету Біджаков Сергій, науковий керівник к.пед.н., ст. викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету Суховірська Л.П.,

д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання М.І. Садовий, к.пед.н., доц., доцент кафедри фізики та методики її викладання О.М. Трифонова Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в рамках наукової роботи на протязі місяця вимірювали індикацію рівня гамма-випромінювання і здійснювали його оцінку щодо природного фону в різних мікрорайонах м. Кропивницького.

Особливої уваги заслуговує мікрорайон Завадівки в якому індикація рівня гамма-випромінювання перевищує санітарні правила та норми радіаційної безпеки. В цьому районі знаходиться відпрацьований матеріал Інгульської шахти, яка розташована на відстані 8 км південно-східніше м. Кропивницького. Шахта створена на базі Мічурінського родовища уранових руд.

Під час дослідження використовувався індикатор радіоактивності «Нейва ІР-001» призначений для використання населенням з метою контролю радіаційної обстановки на місцевості, в робочих і житлових приміщеннях.

Прилад показує потужність експозиційної дози γ-випромінювання в діапазоні від 5 до 999 мкР/год (від 0,05 до 9,99 мкЗв/год) при температурі навколишнього середовища від -10 до +40°С при відносній вологості повітря до 80 % і атмосферному тиску від 66 до 106 кПа (від 495 до 800 мм рт. ст.).

Рівень іонізуючого випромінювання, який не викликає в стані здоров’я людини несприятливих змін, становить 60 мкР/год (0,6 мкЗв/год).

Допустимі нормам радіаційної безпеки заходяться в НРБ-99/2009 (норми радіаційної безпеки) і СанПіН 2.6.1.2523-09 (основні санітарні правила).
94 - копия

1 - копия

12 - копия

37 - копия

34 - копия

52