80-ий науковий медичний конгрес “Медицина XXI сторіччя”

12-13 квітня 2018 року у Донецькому національному медичному університеті МОЗ України (м. Краматорськ) відбувся ювілейний 80-ий науковий медичний конгрес студентів та молодих вчених «Медицина XXI сторіччя».

Будь-яка наука та практична діяльність мають право на життя тільки, якщо вони розвиваються і відповідають сучасним викликам. Студентство за всіх часів було і залишається найбільш інтелектуальним і талановитим, найбільш цілеспрямованим і розумним прошарком суспільства!

Медичний факультет № 2 м. Кропивницький на форумі представляли молоді науковці, які є прикладом нового покоління молоді, яка несе нове мислення, патріотизм, глибокі знання.

Серед них кафедру медичної фізики та інформаційних технологій № 2 представляли:

Watanabe A.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN SURGERY

supervisors – PhD, associate professor L.M. Dzhuma; PhD O.M. Piliponok

Біджаков С.С.

ПРОБЛЕМА РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

науковий керівник – к. пед. н. Л.П. Суховірська

Мищенко О.В.

АППАРАТ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ С ПУЛЬСИРУЮЩИМ ПОТОКОМ КРОВИ

научный руководитель – к. пед. н. Л.П. Суховирская

Новікова А.С., Щербань А.С.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ В МЕТОДАХ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ СЕЛЕКТИВНОЇ КОРОНАРОГРАФІЇ ТА КТ- КОРОНАРОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ПОДАЛЬШОМУ ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВО- СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

науковий керівник – к. фіз.-мат. н. С.П. Самко

Соболь Я.Т., Пушкарева А.И., Мищенко В.О.

ИСКУССТВЕННОЕ СЕРДЦЕ. МЕТОДИКА ДИСТАНЦИОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАБОТЕ СЕРДЦА ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ

научный руководитель – к. пед. н. Л.П. Суховирская

Щербань А.С., Новікова А.С.

БІОСТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ КТ-КОРОНАРОГРАФІЇ ЯК ПЕРЕДОВОГО ДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ СЕРЦЕВО- СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

науковий керівник – к. фіз.-мат. н. С.П. Самко.

Особливої уваги заслуговують роботи, які отримали:

Диплом ІІ ступеня

Соболь Я.Т., Пушкарева А.И., Мищенко В.О. «Искусственное сердце. Методика дистанционного получения информации о работе сердца после трансплантологии» (науковий керівник – к. пед. н. Л.П. Суховірська)

Диплом «За кращу наукову доповідь»

Мищенко О.В. «Аппарат искусственного кровообращения с пульсирующим потоком крови» (науковий керівник – к. пед. н. Л.П. Суховірська)

Дякуємо всіх учасників конгресу за успішну та плідну роботу!

27

28

26

24

21

20

18

17

16

15

13

12

11

25