VІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція

З 16 квітня до 21 квітня 2018 року в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка триває VІ Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ В ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ, ТЕХНОЛОГІЧНІЙ І ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ»», ідейним натхненником і керівництвом якої є доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності ЦДПУ Микола Ілліч Садовий.

Свої доповіді на конференцію для обговорення подали ст. викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету Суховірська Л.П. «РІВЕНЬ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В МІКРОРАЙОНАХ М. КРОПИВНИЦЬКОГО» та Лунгол О.М. «RESEARCH OF PHYSICAL FUNDAMENTALS OF APEXLOCATORS».

Конференція об’єднала учасників України та Єгипту. Українську наукову спільноту представляли співробітники з понад двадцяти закладів освіти: Бердянський державний педагогічний університет, Відділ освіти, молоді та спорту Знам’янської районної державної адміністрації, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І. Г. Харитоненка, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Донецький національний медичний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Запорізький національний технічний університет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київський національний університет технологій та дизайну, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти» Житомирської обласної ради, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чернігівський національний технологічний університет.

19 квітня 2018 року відбулось пленарне засідання VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті в якому приймала участь к.пед. наук., ст.викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету Лунгол Ольга Миколаївна.

З вітальним словом до учасників конференції виступили: Михида Сергій Павлович, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Чистякова Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, заступник декана фізико-математичного факультету з навчально-виховної роботи Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Садовий Микола Ілліч, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Особливо зацікавили учасників пленарного засідання виступи:

1) доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Мартинюк Михайло Тадейович, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; кандидат педагогічних наук, доцент Декарчук Марина Вадимівна, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: «Природничі науки як відповідь на потреби ринку»;

2) доктор педагогічних наук, доцент Мартинюк Олександр Семенович, професор кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: «Засоби освітньої робототехніки в системі сучасних педагогічних технологій»;

3) кандидат педагогічних наук, доцент Стадніченко Світлана Миколаївна, старший викладач Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»: «Реалізація принципу історизму при навчанні медичної біофізики»;

4) спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Петренко Тетяна Іванівна, директор загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 10 (м. Олександрія); Посунько Ольга Анатоліївна, учитель трудового навчання загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 10 (м. Олександрія): «З досвіду роботи з профолізацією учнів на спеціальність «Швейна справа»;

5) доктор педагогічних наук, професор Садовий Микола Ілліч, завідувач кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «Співвідношення невизначеності у наукових дослідженнях: історичний аспект»;

6) кандидат педагогічних наук Дробін Андрій Анатолійович, методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: «Використання оцінювальних задач у освітньому процесі навчання фізики в школі»;

7) доктор педагогічних наук, доцент Єжова Ольга Володимирівна, доцент кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «Застосування машинної вишивки у виконанні кваліфікаційних робіт майбутніми вчителями технологій»;

8) кандидат педагогічних наук, доцент Кузьменко Ольга Степанівна, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету, докторант Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка: «STEM-моделювання фізичних явищ у процесі навчання студентів професійно-технічних дисциплін»;

9) кандидат педагогічних наук Єфіменко Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»: «Дослідження рівня розвитку інтелектуально-творчого потенціалу майбутніх учителів технологій».

1

2

3

4

5

6

7