Науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики»

25 травня 2018 року в Центральноукаїнському державному педагогічному університеті на кафедрі фізики та методики її викладання відбувся науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики».

Доповідачами були:

  • здобувач Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Білецький В’ячеслав В’ячеславович з доповіддю «Методичні засади реалізації виховних функцій навчання фізики в коледжах економічного профілю» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Головко Микола Васильович);
  • аспірант Центральноукаїнського державного педагогічного університету Хомутенко Максим Володимирович з доповіддю «Методика навчання атомної і ядерної фізики в хмаро орієнтованому навчальному середовищі» (науковий керівник: к.пед.н., доцент Трифонова Олена Михайлівна).

З ґрунтовними роз’ясненнями, зауваженнями та коментарями до їх робіт виступи рецензенти:

– д. пед.н, професор Величко С.П.;

– д. пед.н, профессор Садовий М.І.;

–  д. пед.н, доцент Подопригора Н.В.;

– к.пед.н., доц. Боліліий В.О.

Активну участь в обговоренні доповідей здобувачів приймали й викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету, які були присутні на семінарі, а саме к.ф-м.н., доцент Волчанський О.В. та старші викладачі кафедри к.пед.н. Суховірська Л.П. та к.пед.н. Лунгол О.М.

7

9

12

11

10

1

3