IV International Scientific and Practical Conference

19 липня 2018 року д.пед.н., проф. Садовий М.І., к.пед.н., доц. Трифонова О.М. Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, к.пед.н., ст. викладач Суховірська Л.П.  Донецького національного медичного університету  прийняли участь в роботі наукової конференції IV International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society», яка відбулася в м. Варшаві (Польща).

Мета конференції: обговорення актуальних соціально-економічних питань, які пов’язані з освітою в сучасному суспільстві.

Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу у ХХІ столітті ставить нові вимоги до надання освітніх послуг суб’єктам навчання, адже освіта має працювати на випередження, відповідати тенденціям розвитку суспільства в майбутньому та забезпечувати реалізацію ідей сталого розвитку. На даному етапі потужним чинником розвитку освіти є її інформатизація, що сприяє наданню освітніх послуг високої якості на сучасному рівні. Реалізація цих вимог можлива за умов дотримання засад «відкритої науки».

Застосування інформаційно-комунікаційних та хмарних технологій в освіті має спрямованість на всебічний гармонійний розвиток особистості, навчання творчості та інноваційності, критичного мислення, уміння розв’язувати проблеми, розвивати інформаційні компетентності в інноваційному освітньому середовищі, що є основним напрямком становлення сучасної української школи на засадах «відкритої науки» та сталого розвитку.

Враховуючі викладені положення Садовий М.І., Трифонова О.М., Суховірська Л.П. підготували доповідь «Застосування засад «відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізико-технічних дисциплін», яку представили в рамках конференції та отримали сертифікати учасників.

Під час конференції відбувся обмін досвідом з провідними фахівцями та порівняння розвитку природничої та технологічної освіти у вітчизняних закладах вищої освіти та західноєвропейських.

Вивчення західноєвропейського досвіду реформування вищої освіти може бути корисним під час планування та реалізації модернізаційних змін у закладах вищої освіти України, орієнтованих на її якісне оновлення та інтеграцію в європейський освітній і науковий простір.

9

2

222

333

4444

1

6

4

8

9

10

7

3