Cемінар «Сучасні проблеми дидактики фізики»

Члени кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету в 2018-2019 н.р. продовжують науково-педагогічні взаємозв’язки з кафедрою фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

На базі Лабораторії дидактики фізики, технологій та професійної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка старшими викладачами кафедри Суховірською Л.П. та Лунгол О.М. проводяться наукові дослідження в рамках науково-дослідних тем: «Теоретико-методичні основи навчання фізики і технологій у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах» (держ. реєстр. №0116U005381) та «Дидактичні засади формування ресурсно-орієнтованого середовища» (держ. реєстр. №0116 U005379).

20 вересня 2018 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару «Сучасні проблеми дидактики фізики», який традиційно проводиться кафедрою фізики та методики її викладання ЦДПУ ім. В.Винниченка. Семінар був присвячений висвітленню та обговоренню результатів дисертаційного дослідження у галузі дидактики фізики на здобуття ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні засади навчання фізики студентів технічних закладів вищої освіти на основі STEM– освіти». Здобувачка – доцент Льотної академії Національного авіаційного університету, докторант ЦДПУ ім. В.Винниченка О.С. Кузьменко, науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор М.І.Садовий.

На засіданні семінару були присутні члени кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету: в.о. зав. кафедри, к. пед. н. Суховірська Л.П., доценти кафедри к. ф-м. н. Бурмістров О.М., к. ф-м. н. Волчанський О.В., ст. викладач, к. пед. н. Лунгол О.М.

Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор М.І. Садовий високо оцінив представлені матеріали, наполегливу роботу здобувачки і подякував учасникам дискусії за висловленні зауваження.

фото1

фото3

фото8

фото9

фото10

фото12

фото13