Захист кандидатських дисертацій в Спеціалізованій вченій раді Д 23.053.04

11 жовтня 2018 року у Спеціалізованій вченій раді Д 23.053.04 в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбувся захист кандидатської дисертації Хомутенка Максима Володимировича на тему «Методика навчання атомної і ядерної фізики старшокласників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий керівник: к.пед.н., доц. Трифонова О.М.) та Білецького В’ячеслава В’ячеславовича на тему «Методичні засади реалізації виховних функцій навчання фізики в коледжах економічного профілю» (науковий керівник: к.пед.н., доц., старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України Головко М.В.).

Відгук на автореферат дисертації Хомутенка Максима Володимировича підготувала в.о. зав. кафедри, к.пед.н. Суховірська Л.П.

Відгук на автореферат дисертації Білецького В’ячеслава В’ячеславовича підготувала ст. викладач кафедри, к.пед.н. Лунгол О.М.

Вітаємо Максима Володимировича та В’ячеслава В’ячеславовича, наукових керівників Трифонову О.М., Головка М.В. з блискучим захистом та бажаємо подальших творчих успіхів та досягнення нових наукових вершин!!!

2

14

15

17

5