Навчальний тренінг

22.10.2018 р. в.о.зав. кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 ДНМУ, к.пед.н. Суховірська Л.П. провела навчальний тренінг для науково-педагогічних працівників медичного факультету № 2 та міжнародного медичного факультету стосовно заповнення та використання електронних журналів реєстрації успішності та відвідування лекційних та практичних занять студентами ДНМУ, впроваджених навчальним відділом університету.

2

4

5

1