Програма «Освітній округ» на UA: Українське радіо Кропивницький

6 червня 2019 р. викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 к.пед.н. Суховірська Л.П., к.пед.н. Лунгол О.М. та студенти медичного факультету № 2 Донецького національного медичного університету взяли участь у програмі «Освітній округ» на UA: Українське радіо Кропивницький.

В.о. зав. кафедри Суховірська Л.П. розповіла про дослідження та розробки наукових проектів на кафедрі; про участь талановитих студентів в 81-му науковому медичному конгресі студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя», який проходив на базі Донецького національного медичного університету (м. Краматорськ) 25-26 квітня 2019 р. Людмила Павлівна підкреслила, що ці молоді науковці ДНМУ, є прикладом нового покоління молоді, яка несе нове мислення, патріотизм, глибокі знання.

Ст. викладач Лунгол О.М. підкреслила, що незважаючи на те, що медичний університет на теренах Кіровоградщини існує лише 3-й рік, науковці кафедри систематично займаються науковою діяльністю, піднімають питання актуальної тематики медико-біологічного спрямування.

Молоді науковці презентували напрацювання своїх експериментальних частин наукових досліджень.

Студентка ІІІ курсу медичного факультету № 2 Міщенко Оксана Валеріївна (Диплом І степеня) доповідала про цікаву та ґрунтовну тему «ІНТЕРАКТИВНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВ ГЕМОДИНАМІКИ» (наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська, к.пед.н. О.М. Лунгол) сконцентрувала увагу слухачів на тому, що штучний кровообіг невід’ємна частина хірургії відкритого серця. Головна мета роботи полягала в аналізі віртуальної моделі «Штучний кровообіг «Sorin C5».

Студентка ІІ курсу медичного факультету № 2 Козирєва Віталія Леонідівна (Диплом ІІ степеня) зацікавила слухачів темою «ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОШЛУНОЧКОВОЇ ПРОВІДНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СМЕРТІ» (наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська) та сконцентрувала увагу слухачів на заходах профілактики для зменшення шансів захворіти на дану патологію, знизити ймовірність її прогресу.

Студент ІІ курсу медичного факультету № 2 Герцик Костянтин Олегович (Диплом ІІІ степеня) (наук. керів. – к.пед.н. Л.П. Суховірська) повідомив слухачам програми «Освітній округ», що знання про час, за який людина втрачає критичний для життя об’єм крові в залежності від діаметру пошкодженої судини і тривалості крововтрати є важливим для розуміння пріоритетності надання допомоги, побудови тактики порятунку і ефективного лікування.

20

5

23

16

1