Атестація щодо володіння державною мовою

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету к.пед.н. Суховірська Л.П., к.пед.н. Лунгол О.М. 30 травня 2019 року пройшли атестацію в атестаційній комісії при Центральноукраїнському національному технічному університеті щодо володіння державною мовою.

За результатами атестації встановлено, що викладачі вільно володіють державною мовою.

О.М.Лунгол, Л.П.Суховірська отримали посвідчення про атестацію, що є безстроковою.

11

15 - копия

14