Міжнародний Іспит з Основ Медицини ®: фундаментальні дисципліни (IFOM®BSE)

27 червня 2019 року викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету к.пед.н. Суховірська Л.П., к.пед.н. Лунгол О.М., к.ф-м.н. Шерман З.О., Габорець О.А. за вимогою Державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» в якості технічних працівників, провели сертифікацію робочих станцій в закладі вищої освіти, для адміністрування іспиту на англійській/українській мові з фундаментальних медичних наук для здобувачів вищої освіти спеціальності «222 Медицина», а саме Міжнародного Іспиту з Основ Медицини ®: фундаментальні дисципліни (IFOM®BSE), який розроблено НАЦІОНАЛЬНОЮ РАДОЮ МЕДИЧНИХ ЕКЗАМЕНАТОРІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ.

1-3 липня 2019 року, під час проведення Міжнародного Іспиту з Основ Медицини ®: фундаментальні дисципліни (IFOM®BSE), здійснювали інформаційно-комунікаційну підтримку прокторів та учасників іспиту.

1

2

9