Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті»

З метою підвищення кваліфікації, ознайомлення з європейським педагогічним досвідом та новітніми інноваційними технологіями у вищій освіті к.пед.н., в.о. зав. кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету Суховірська Людмила Павлівна пройшла науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті» на базі Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща.

Навчальне навантаження стажування становить 180 годин (очно-дистанційна форма навчання: аудиторна та позааудиторна, у тому числі дистанційна робота.

Програма включає, зокрема, участь в роботі 2-ої Міжнародної наукової конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті» (23-24 вересня 2019 р.), Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (сертифікат додається).

ГРАФІК СТАЖУВАННЯ

15 червня 2019 р.  – 21 вересня 2019 р. – дистанційна робота;

22 вересня 2019 р. – 29 вересня 2019 р. – безпосереднє стажування у Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

 

Очна частина стажування

(22 вересня 2019 р. – 29 вересня 2019 р.) містить у собі:

  1. Презентація університету, безпосереднє ознайомлення з навчальною та матеріально-технічною базою Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
  2. Аудиторна робота у відповідності до змісту програми стажування.
  3. Консультації з підготовки індивідуального проекту та написання наукових статей у видання, що індексуються у наукометричних базах даних.
  4. Робота з бібліотечним фондом Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.
  5. Участь в роботі II Міжнародної наукової конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті», 23-24 вересня 2019 р., Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща (сертифікат додається).

Суховірська Л.П. представила результати своїх досліджень на пленарному засіданні та на секційному, а також взяла участь в дискусіях.

За результатами конференції видано збірник тез:

Суховірська Л.П. Ресурсний підхід до навчання біофізики  під час виконання лабораторних робіт з геометричної оптики / Л.П. Суховірська // Матеріали 2-ої Міжнародної наукової конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті» (w Katowicach, 23–24 вересня 2019 р.). – Katowicach: Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.

  1. Написано підрозділ колективної монографії, яку видано за результатами участі в роботі наукової конференції «Інноваційні та інформаційні технології в ХХІ столітті» 23-24 вересня 2019 р., Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Польща.

5!

2
1

3

10

11

20

2!