Монографія «Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах»

У жовтні 2019 р. побачила світ колективна монографія «РЕСУРСНИЙ ПІДХІД НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІНАХ» (автори: Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол, О.В. Задорожна).

У монографії розглядається теоретико-методичне обґрунтування ресурсного підходу навчання фізики у фахових дисциплінах.

Актуальність колективної монографії викликана перебудовою організаційної структури освітньої системи, що спонукає до перегляду підходів до навчання фізики, внесення змін в її змістове наповнення. Це змушує переосмислити дидактичну систему і структуру навчальних програм, оскільки швидкий розвиток наукового пізнання, тенденція наук до інтеграції нагромадженої інформації, зведення її до узагальнених понять, суджень і законів по-новому висвітлюють проблему суті суб’єкта і об’єкта пізнання.

Прикладом реалізації ресурсного підходу навчання фізики в закладах освіти представлено побудову структурно-логічних схем навчального матеріалу розділів та тем курсу фізики. Власні авторські програмні продукти для моделювання фізичних процесів та їх прикладного застосування у професійній діяльності майбутніх фахівців (медичного та авіаційного спрямування): програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка»; програмний засіб «Фізика. Механіка», «Лабораторна робота «Вивчення основ гемодинаміки за допомогою апарату «Штучний кровообіг SORIN C5».

Монографія розрахована на студентів природничих та фізико-технічних спеціальностей, курсантів та слухачів вищих закладів освіти авіаційного та медичного профілю, учителів і викладачів природничих та технічних дисциплін, аспірантів, науковців.

20191028_135316

20191028_135137

20191028_135144