IX-та Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті»

28 листопада 2019 р. викладачі кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 к.пед.н. Суховірська Л.П., к.пед.н. Лунгол О.М., лаборант Новіцька С.С. та асистент кафедри анатомії людини Абуватфа Самі Донецького національного медичного університету приймали участь в роботі IX-тої Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції «Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Історія, зарубіжний та вітчизняний досвід, перспективи розвитку природничо-математичної, технологічної та професійної освіти.
  2. Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти.
  3. Застосування інформаційно-комунікаційних і комп’ютерних технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті.
  4. Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності студентів та учнів у процесі навчання.
  5. Актуальні проблеми освіти та технологій у середній та вищій школі.
  6. Особливості створення та використання автоматизованих робототехнічних і мехатронних систем в освітньому процесі.

Усі викладачі  виступили під час конференції та прийняли активну участь в обговоренні

1
6

 

2

3

5