Комплекс відкритих занять з медичної фізики та медичної інформатики

02 березня 2020 року доцент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 ДНМУ к.ф-м.н. Бурмістров Олександр Миколайович провів відкриту лекцію з теми «Элементы геометрической оптики. Оптическая микроскопия».

Заняття проведене російською мовою для студентів 2 курсу міжнародного медичного факультету група 201 р м із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Лекція проведена якісно: змістовно, науково складно, але водночас доступно і популярно; теоретичний матеріал поєднано з демонстрацією конкретних прикладів, при цьому емпіричний матеріал переважає.

Під час лекції викладач забезпечує механізм зворотного зв’язку з аудиторією.

Проведене лекційне заняття відрізняється досить високим навчально-методологічним рівнем, що відповідає сучасним вимогам щодо змісту і форми викладання.

Мета і завдання лекції досягнуті.

20200302_115105

20200302_115059

20200302_115559

10 березня 2020 року старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2 ДНМУ к.пед.н. Лунгол Ольга Миколаївна провела відкриту лекцію з теми «Content module 2.  Fundamentals of biological physics. Fundamentals of Biomechanics. Free, damped and forced oscillations».  Заняття проведене англійською мовою для студентів 1 курсу міжнародного медичного факультету група 102 а м із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. Під час заняття викладачем  враховано різний рівень мовної підготовки студентів, використано наочність при поясненні основ біомеханіки, акцентовано увагу на складні випадки пояснювального матеріалу та безпосередній медичний зміст навчального матеріалу.

Проведене заняття відрізняється досить високим навчально-методичним рівнем, що відповідає сучасним вимогам щодо змісту і форми навчання студентів закладів вищої медичної освіти.

20200310_115116

20200310_121208

20200310_121223

11.03.20 рокy асистент Габорець О.А. провела відкрите заняття на тему: “The basic operation with spreadsheet. Create charts and graphs” для студентів групи 205 а ст. Поставленої мети та завдань заняття досягло. Цьому сприяло урахування викладачем різного рівня підготовки студентів, використання наочності, мультимедійної презентації та сучасних технологій при поясненні нового матеріалу теми, перевірці набутих знань та застосування індивідуального підходу при виконанні практичної роботи. Студенти були активні та зацікавлені темою. Необхідно відзначити високий навчально-методичний рівень професіоналізму при викладі матеріалу заняття.

За змістом, структурно-логічною основою, методичним та методологічним рівнем практичне заняття відповідає сучасним вимогам викладання у вищій школі.

В кінці заняття викладач, використовуючи мобільний додаток Kahoot!, провела навчальний тест: “What is coronavirus?”, який був складений на основі інформації на сайті WHO. Як наслідок, дало змогу студентам, в ігровій формі, отримати корисну інформацію, яка є актуальною в теперішній час.

20200311_120610

20200311_120620

20200311_120648

 

Cт. викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 к. ф.-м.н. Мироненко О.В. провела відкрите лекційне заняття 11.03.20р. (15:00 – 16:30) в ауд. №123 з дисципліни «Медична інформатика» для студентів гр. 4-11 мс.

Тема: Базові поняття дисципліни «Медична інформатика».

Історія становлення медичної інформатики та перспективи її розвитку в контексті досвіду інформатизації суспільства. Було використано сучасні технічні засоби, мультимедіну презентацію та відеоматеріали для широкого та цікавого висвітлення теми. Ст. викладач добре володіє теоретичним матеріалом, залучала до обговорення студентів, які активно відповідали на питання та наводили приклади з власного досвіду. Також студенти задавали питання, на які отримували грунтовні відповіді. Лекція-бесіда була насиченою і викликала активну зацікавленість у вивченні дисципліни «Медична інформатика» та спонукала до якісного виконання практичних робіт. Заняття пройшло на високому професійному рівні.

9

10