Авторські свідоцтва

Як результат активної наукової роботи науково-педагогічних працівників кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2, скарбничка наукових досягнень медичного факультету № 2 поповнена трьома авторськими свідоцтвами (зареєстровані у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України):

  1. А.с. Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з біомеханіки» (КП «НПЗ Біомеханіка») / В.О. Болілий, І.В. Куценко, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100489; заявл. 27.07.20; № 99178; зареєстр. 17.08.20.
  2. А.с. Програмний продукт «Людино-машинний інтерфейс засобами комп’ютерного зору» (ПП «ЛМІ засобами КЗ») / В.О. Болілий, А.Є. Біндовський, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100488; заявл. 27.07.20; № 99177; зареєстр. 17.08.20.
  3. А.с. Комп’ютерна програма «Дослідження лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь другого порядку з простими та кратними коренями характеристичного рівняння» (КП «ЛСЗДР ІІ порядку») / В.О. Болілий, Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол. – № 100540; заявл. 28.07.20; № 99237; зареєстр. 31.08.20.

 

2

1

3