Відкрита лекція – Суховірська Людмила Павлівна

26 квітня 2021 року в.о. завідувачки кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 медичного факультету № 2 ДНМУ, к.пед.н. Суховірська Людмила Павлівна провела в онлайн режимі, з використанням технологій дистанційного навчання на платформі Google Meet, відкрите лекційне заняття з медичної та біологічної фізики на тему «Фізика зору. Оптична мікроскопія. Елементи геометричної оптики. Оптичні пристрої. Порушення зору у людини».

Заняття проведене для студентів 1 курсу медичного факультету № 2 групи 1-1 м. На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри – к.ф.-м.н., доцент Бурмістров О.М., асистент Габорець О.А., к.пед.н. ст..викладач Лунгол О.М., к.ф.-м.н., ст..викладач Шерман З.О., декан медичного факультету № 2, к.мед.н., доцент Сидоренко П.І., к.ф.-м.н., доцент, доцент кфедри інформатики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка Болілий В.О.

Людмилою Павлівною було продемонстровано відмінне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та інноваційних інформаційних технологій.

Заняття було проведене на високому науковому, навчально-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам викладання у закладах вищої медичної освіти.

1

2

4

 

5

6

7

10

11

13 14

15

16

17

18

19

21