Відкрита лекція доцента кафедри, к.пед.н. – Суховірської Людмили Павлівни

28 жовтня 2021 року в.о. завідувачки кафедри фундаментальних дисциплін медичного факультету №2 ДНМУ, к.пед.н. Суховірська Людмила Павлівна провела, згідно Наказу ДНМУ №487 від 25.10.2021 “Про графік відкритих лекцій і рецензентів щодо присвоєння вчених звань”  відкрите лекційне заняття з медичної та біологічної фізики на тему “Основи гідродинаміки та гемодинаміки”.

Заняття проведене для студентів 2 курсу медичного факультету №2 групи 1 (на базі ОКР «Молодші спеціалісти»). На занятті були присутні науково-педагогічні працівники кафедри фундаментальних дисциплін, Задорожна Оксана Володимирівна, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, кандидат педагогічних наук Льотної академії Національного авіаційного університету.

Рецензенти:

  1. Доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, к.ф.-м.н., доцент Болілий Василь Олександрович
  2. Доцент кафедри фундаментальних дисциплін Донецького національного медичного університету, к.ф.-м.н., доцент Бурмістров Олександр Миколайович

Людмилою Павлівною було продемонстровано відмінне володіння навчальним матеріалом, методикою проведення занять, вміння організувати та зацікавити студентів, вміле застосування відповідних форм роботи та інноваційних інформаційних технологій.

Заняття було проведене на високому науковому, навчально-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам викладання у закладах вищої медичної освіти.

+2_Наказ

+2_Наказ.

12

4

6

7

10

11

13

14