Авторське свідоцтво

Членом лабораторії Суховірською Людмилою Павлівною в співавторстві з кандидатом педагогічних наук Задорожною Оксаною Володимирівною (КЛАУ НАУ) був розроблений програмний продукт «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка». Отримано Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №62382 Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з фізики «Електродинаміка» (НПЗФ «Електродинаміка»).
Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з фізики «Електродинаміка» призначена для навчання фізики, зокрема, розділу «Електродинаміка», учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою покращення успішності їхніх знань та умінь з фізики за рахунок посилення впливу на внутрішні ресурси учнів, а саме використання наочності викладеного матеріалу (анімацій) та супроводження звуковими ефектами, а також посилення ролі мотиваційної компоненти, яка реалізується введенням у навчальний процес з курсу фізики розв’язання розрахункових кількісних та якісних задач. Дана комп’ютерна програма дозволяє якісно організувати процес навчання учнів як у школі, так і забезпечити підвищення результативності самостійної роботи.
Програмний продукт розроблений на основі мови програмування Action Script 2.0 в середовищі Adobe Flash Professional CS6. Засоби ActionScript дозволяють передбачити в кліпі можливість прийняття користувачем певних рішень, тобто зробити його активним учасником перегляду.
Комп’ютерна програма «Навчальний програмний засіб з фізики. Електродинаміка» утворена з 45 файлів типу Flash Movie, які імпортуються в один головний файл-оболонку «Електродинаміка.swf».

mHtEdXBCD7Y
wL88UwA-X8k
UPsweksnvOE (1)
kvoweIlxF6E
попмо 001 - копия