Відкрита лекція “Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії”

IMG_20180306_142938 - копия06.03.2018 року старший викладач кафедри медичної фізики на інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету, кандидат педагогічних наук Суховірська Л.П. провела відкриту лекція на тему «Електричне поле та його характеристики. Поняття про електрографію органів і тканин. Фізичні та біофізичні основи електрокардіографії» з навчальної дисципліни «Медична та біологічна фізика» для студентів другого курсу спеціальності «Медицина», академічні групи 5-мс, 6-мс медичного факультету № 2, згідно календарного плану кафедри та розкладу занять.

На лекції були присутні в.о. завідувача кафедри, кандидат фізико-математичних наук Самко С.П.; доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук Бурмістров О.М.; старший викладач кафедри, кандидат фізико-математичних наук Мироненко О.В.; асистент кафедри Габорець О.А.

Лекцію прочитано на сучасному теоретичному рівні з використанням мультимедійної презентації.

Логічна структура лекції відповідала її змісту, носила ілюстративно-пояснювальний характер. Методи викладення відповідали меті і змісту лекції. Матеріал висловлювався послідовно та логічно.

Раціонально використано весь час, що був відведений для лекції.

З метою підвищення активності студентів, Суховірською Л.П. використовувалися прийоми діалогу з аудиторією.

Людмила Павлівна свідомо вдавалася до елементів дискусії, привертаючи тим самим аудиторію до активної участі в рішенні ряду теоретичних завдань. Лекція була побудована достатньо логічно, чітко виділялися вузлові моменти. Темп лекції дозволяв студентам конспектувати її зміст.

Наприкінці лекції були зроблені узагальнюючі висновки.

Зауважень принципового значення до лекції не було. Лекція оцінена на достатньо високому рівні. По структурно-логічній основі, змісту, методичному і методологічному рівню лекція відповідає сучасним вимогам педагогіки вищої школи. Матеріал викладений Суховірською Л.П. на високому професійному рівні. Лектор показала наукову ерудицію, педагогічну культуру, дидактичну майстерність, хороше володіння матеріалом, використання сучасних досягнень медичної науки.

IMG_20180306_142945 - копия

IMG_20180306_150947 - копия

IMG_20180306_151104 - копия

IMG-467a1c7164efe3de6634a755e8ce28e0-V - копия

IMG-1aa52617ab05b1e803e99ae23f6a925a-V - копия

IMG-cf740fd8d49b9c4ed5d2e0ec3c2d6fdc-V - копия

IMG_20180306_142920 - копия