Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ”

 18 березня 2022 року

Шановні учасники ІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції для обговорення

Свої коментарі та пропозиції можете залишити в спеціальній формі для обговорення

Результати обговорення будуть опубліковані на сайті 

18 березня 2022 року

Дякуємо за активну участь в роботі конференції!

Форма зворотнього зв’язку

Шановні учасники конференції!

Деканат медичного факультету № 2 та науково-педагогічний колектив кафедри фундаментальних дисциплін Донецького національного медичного університету щиро вітає Вас на ІII Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті».

Метою заходу є сприяння, розширення і зміцнення зв’язків між провідними навчальними, науково-дослідними установами; обмін науковою інформацією та досвідом, обговорення проблем організації дистанційного навчання у медичних закладах вищої освіти і визначення шляхів вирішення; результатів використання інновацій в медицині на основі досягнень природничих наук.

У зв’язку з оголошенням від 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану та у зв’язку з оперативною обстановкою в містах конференція проводиться в режимі офлайн.

Сподіваємося, що науковий досвід, отриманий на конференції збагатить знання науковців та здобувачів вищої освіти. А сама конференція стане традиційним місцем зустрічі фахівців, науковців, аспірантів, які працюють у галузях медицини, педагогіки та інформаційно-комунікаційних технологій.

Бажаємо всім учасникам конференції миру та благополуччя!

В.о. декана медичного факультету № 2                

Людмила СУХОВІРСЬКА

КОМЕНТАРІ ДО ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Секція 1. Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисциплін в закладах вищої освіти

Theoretical, methodological and psychological-pedagogical aspects of science education in institutions of higher education

Большаков Даниїл Сергійович, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТА”

Дефорж Ганна Володимирівна “ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ТА ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ ЛЮДИНИ”

Пилипенко Олена Олексіївна “АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ”

Банетішвілі Діана Джемалівна, Бєлкова  Тетяна Олександрівна “СТРУКТУРА ЗДОРОВ’Я І ЙОГО СУТНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ”

Секція 2. Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук 

Innovation in science-based medicine

Пилипенко Олена Олексіївна “СУЧАСНІ ПІДХОДИ СИНТЕЗУ ГЛІКОПЕПТИДНИХ АНТИБІОТИКІВ”

Мешкова Олена Анатоліївна, Чорний Юрій Андрійович “ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФІЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ МЕТОД НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”

Абуватфа Самі, Новіцька Світлана “ДЕНСИТОМЕТРІЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ НА ОСТЕОПОРОЗ ЧЕРЕЗ РЕЗУЛЬТАТИ Т- ТА Z-КРИТЕРІЇВ”

Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій та засобів навчання в закладах вищої медичної освіти 

Application of information and communication technology, computer technology and teaching tools in of higher medical institutions

Shulha Nataliia “USE OF THE WEB QUEST METHOD IN ORGANIZING  STUDENTS’ INDEPENDENT WORK”

Слободнюк Руслан Євгенійович, Пелешенко Ганна Борисівна “ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ”

Головко Віктор Вікторович, Габорець Ольга Андріївна “КЛІНІЧНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”

Болілий Василь Олександрович, Рубан Валентина Миколаївна “РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ МЕДИЧНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ”

Козленко Валерія Віталіївна, Габорець Ольга Андріївна  “ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЦИНІ” 

Секція 4. Сучасні підходи до навчального процесу з використанням дистанційного, змішаного навчання у закладах освіти медичного та природничого профілю 

Modern approaches to education using distance, blended learning in medical and natural sciences

Наріжна А.В., Шелест Б.О, Мартовицький Д.В. “МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СТАРШИХ КУРСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ”

Пишногуб Мирослава Володимирівна “ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ       COVID-19”

Князевич Анастасія Олександрівна, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ПОЄДНАННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ З ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ГРИ У ВОЛЕЙБОЛ”

Носівець Дмитро Сергійович, Вінник Олексій Олександрович “СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ”

Екштейн Катерина Сергіївна “ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

Перцова Інна Василівна “ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Oksana Levchenko “FEATURES OF DISTANCE LEARNING IN CONDITIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC”

 

Секція 5. Правові та суспільно-гуманітарні концепції навчання 

Legal and socio-humanitarian concepts of education

Табаченко Олена Сергіївна, Сухонос Наталія Костянтинівна, Молотягін Дмитро Геннадійович “АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ, ЯК ЗАСІБ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКУ ОСВІТУ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ”

Максимова Ольга Павлівна, Апалат Ганна Павлівна “РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СЕМІОТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЗВО ІНОЗЕМНОЇ МОВИ”

Костів Микола Володимировчи, Костів Андрій Володимирович, Боришполь Тетяна Олегівна “БІОСИНТЕЗ ТА КАТАБОЛІЗМ ГЛІКОГЕНУ”

Дудіна Оксана Валеріївна, Стрельченко Лариса Василівна “МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ”

Ігнатьєв Віталій Аркадійович “НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ”

Секція 6. Наукові дослідження, спрямовані на покращення якості життя та здоров’я 

Research aimed at improving quality of life and health

Головко Віктор Вікторович, Пилипенко Олена Олексіївна “ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ В12 НА РОЗВИТОК ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА”

Грищенко В’ячеслав Геннадійович, Суховірська Людмила Павлівна “ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ КАРТИНИ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ”

Грищенко В’ячеслав Геннадійович, Суховірська Людмила Павлівна “КОМПРЕСІЯ СПИННОГО МОЗКУ ЯК УСКЛАДНЕННЯ В ОНКОЛОГІЇ, ДІАГНОСТИКА, ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ”

Рябченко Валерія Олександрівна,Тур Ярослава Володимирівна “ЗВ’ЯЗОК МІЖ МІТОТИЧНИМИ ДЕФЕКТАМИ ТА МІТОТИЧНОЮ КАТАСТРОФОЮ: ДОЛЯ КЛІТИНИ”

Рябченко Валерія Олександрівна, Тур Ярослава Володимирівна “ДЕФЕКТИ ПЕРОКСИСОМ”

Головко Віктор Вікторович, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ФІЗКУЛЬТУРНІ ЗАНЯТТЯ АЕРОБНОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ”

Гоженко Марина Миколаївна, Полянська Даріна Вікторівна, Дьомшина Ольга Олександрівна “МЕХАНІЗМИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ДОКСОРУБІЦИНУ”

Hassan ALI, Diachenko Mykola “THE ROLE OF PROPER NUTRITION IN IMPROVING QUALITY OF LIFE AND HEALTH”

Козловський Євгеній Вадимович, Бєлкова Тетяна Олександрівна “МОТИВАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ”

Козленко Валерія, Віталіївна, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПРИ ОСТЕОПОРОЗІ”

Бреус Інна Василівна, Суховірська Людмила Павлівна “ВИКОРИСТАННЯ ПРОБИ МАРТІНЕ-КУШЕЛЕВСЬКОГО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ДОЗОВАНЕ ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ У СТУДЕНТІВ ЖІНОЧОЇ СТАТІ”

Горошко Вікторія Іванівна “ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ”

Онуфрейчук Владислава Віталіївна, Бєлкова Тетяна Олександрівна “КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ СТОСОВНО ЇХ СПОСОБУ ЖИТТЯ”  

Oleksandr BURMISTROV, Olha LUNHOL, Olha HABORETS “THEORETICAL REGULARITIES OF ULTRASOUND WAVE PROPAGATION IN HETEROGENEOUS SYSTEMS”

Бурмістров Олександр Миколайович, Лунгол Ольга Миколаївна, Габорець Ольга Андріївна “ОГЛЯД АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ФІЗИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ”

Боришполь Тетяна Олегівна, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПРИ СКОЛІОЗІ”

Гуцалюк Олексій Миколайович, Оперчук Надія Іванівна, Дорогань Сергій Борисович “ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  НИЗЬКОІНТЕНСИВНОЇ ПОСТІЙНОЇ ПРИРОДНОЇ РАДІАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ”

Абуватфа Самі “МЕХАНІЗМИ РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ”

Мінченко Жанна Миколаївна, Дмитренко Олена Олександрівна, Любарець Тетяна Федорівна “РОЛЬ ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ ЯК ПРОГНОСТИЧНИХ ЧИННИКІВ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ПЛАЗМОКЛІТИННОЇ МІЄЛОМИ У ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК  АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС”

Кочіна Анна Василівна “АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП ДІАГНОСТИКИ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ”

Uldyakova L.A. “TOXIC  EFFECT  SODIUM  GLUTAMATE”

Іванова В. Г., Рубєнков Є.Г. “МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ”

Шишканова Н.В., Мішкурова М.В “РОЛЬ МУТАЦІЇ ГЕНА CFTR У ВИНИКНЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КІСТОЗНИЙ ФІБРОЗ (МУКОВІСЦИДОЗ). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕРАПІЇ CFTR – МОДУЛЯТОРАМИ”

Кравченко Надія Михайлівна, Севериновська Олена Вікторівна “ЗМІНИ ПРОСТОРОВОЇ РОБОЧОЇ ПАМ’ЯТІ ПІСЛЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ”

Колєва Ганна Михайлівна, Сябренко Геннадій Петрович, Пилипенко Олена Олексіївна “ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ГОСТРОГО СТРЕСУ ТА СТАБІЛІЗАЦІЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ”

 

Секція 7. Особливості застосування спеціальних знань під час проведення експертних досліджень 

Application peculiarities of special knowledge in expert research

Долинський Сергій Миронович, Яровий Олександр Дмитрович, Беднарчук Микола Степанович “ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРО ТОВАРИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Заболотна Ірина Іванівна, Заболотний Олександр Сергійович “МІКРОТВЕРДІСТЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ІНТАКТНИХ ЗУБІВ І  З ПРИШИЙКОВОЮ ПАТОЛОГІЄЮ”

Каплуновський Петро Анатолійович, Губін Микола Володимирович, Григорян Едгар Карлович “ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТУПЕНЮ ОВОЛОДІННЯ ЗНАННЯМИ, НАВИЧКАМИ ТА ВМІННЯМИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ”

Голубнича Галина Ігорівна, Голубнича Ольга Олександрівна “ЯКІСТЬ  ЖИТТЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ”

Соха Халед Еід Хамед, Голубнича Ольга Олександрівна “ОСОБЛИВОСТІ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ОЧНІЙ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ”

_______________________________________________________

 

 19 березня 2021 року

Шановні учасники ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Початок конференції : 19 березня 2021 року 10 год 00 хв

Посилання для підключення (Google Meet): 

https://meet.google.com/bzj-nyvw-qkf

Шановні учасники ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю

«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції для обговорення

Свої коментарі та пропозиції можете залишити в спеціальній формі для обговорення

Результати обговорення будуть опубліковані на сайті 

19 березня 2021 року

Дякуємо за активну участь в роботі конференції!

Програма конференції

 

Форма зворотнього зв’язку

КОМЕНТАРІ ДО ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції

Програма ІІ Всеукраїнської конференції

Секція 1. Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисциплін в закладах вищої освіти

Theoretical, methodological and psychological-pedagogical aspects of teaching natural science disciplines in institutions of higher education

Мельничук Марія Юріївна,  Мельничук Сергій Костянтинович “МІСЦЕ ТА РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО РЕАКТИВНОСТЬ”

Шульга Наталія Володимирівна “СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДЕФІНІЦІЙ: «ПРАВОВА ОСВІТА», «ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ», «ПРАВОВА КУЛЬТУРА» В МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ”

Зайцева Ольга Василівна, Бондаренко Марина Анатоліївна, Пономаренко Наталя Сергіївна “ПРО ТРАНСФОРМАЦІЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ”

Андрушенко Вікторія Валеріївна, Смірнов Сергій Миколайович, Андрушенко Ольга Миколаївна “УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ”

Лісецька Ірина Сергіївна, Ковалишин Андрій Юрійович  “ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ – ПЕРШИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІV КУРСУ З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ”

Гевкалюк Наталія Олександрівна “СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ”

Рябченко Валерія Олександрівна, Лунгол Ольга Миколаївна “СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ У КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ”

Задорожна Оксана Володимирівна, Якуніна Ірина Леонідівна “ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ У ЛЬОТНІЙ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ”

Protsak Tetiana Vasylivna, Zabrods`ka Olga Sergiivna “SCIENTIFIC OPPORTUNITIES AT MEDICAL UNIVERSITY”

Protsak Tetiana Vasylivna, Zabrods`ka Olga Sergiivna “ABOUT THE IMPORTANCE OF THE MEDICAL STUDENT CLUB”

Костів Андрій Володимирович, Костів Микола Володимирович, Екштейн Катерина Сергіївна “ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Андруша Аліна Борисівна “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ”

Жовтоніжко Ірина Миколаївна, Баранник Мар’яна Олександрівна, Шейкіна Надія Валеріївна “ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН СТУДЕНТАМИ-ФАРМАЦЕВТАМИ”

Filipets Nataliia, Filipets Olena “METHODS OF HIGHLIGHTING PHARMACOTHERAPY ISSUES IN DISTANCE LEARNING”

Бєлкова Тетяна Олександрівна, Малахова Жанна Володимирівна, Якушевський Валентин Олександрович “ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ”

Деркачов Едуард Анатолійович, Могіна Наталія Василівна, Бондаренко Людмила Григорівна “ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА: СУТНІСТЬ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ”

Шевчук О.Р, Демкович Л.І, Данюк М.І.”РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З БІОЛОГІЇ”

Zoya Sherman “IMPROVING IT EDUCATION AT HIGHER SCHOOL WHEN TEACHING MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS”

Нессонова Марина Миколаївна, Кайдалова Лідія Григорівна “ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНІ ІТ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ» ДЛЯ АСПІРАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Костів Микола Володимирович, Екштейн Катерина Сергіївна, Костів Андрій Володимирович “ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ ЯК ГІГІЄНІЧНИЙ ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я”

Кокодій Микола Григорович, Тіманюк Володимир Олександрович “ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В МЕДИЧНИХ ВНЗ”

Громова Тетяна Валеріївна, Коваленко Поліна Григорівна, Стоянова Лариса Іванівна, Суховірська Людмила Павлівна “ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ”

Нестерак Роксолана Вікторівна, Вакалюк Ігор Петрович, Якимчук Наталія Вікторівна “ЗАСТОСУВАННЯ КЛІНІЧНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ” 

Самойленко Олена Валентинівна, Іценко Микита Миколайович “ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ОЧИМА СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”

Пороховой Руслан, Кокодій Микола Григорович “ПРО МОЖЛИВІСТЬ СПРОЩЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В БІОФІЗИЦІ”

Феджага Ігор Павлович “ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ОНКОЛОГІЇ У МЕДИЧНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ”

Лупальцов Володимир Іванович, Ягнюк Андрій Іванович “ВИКЛАДАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ”

Волчанський Олег Володимирович “ВИВЧЕННЯ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ У КУРСІ МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ”

Сідорчук Тетяна Олександрівна “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПіДХОДИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ  НАВЧАННІ ПРИ ВИЧЕННІ ПРЕДМЕТУ «АНАТОМІЯ»”

Секція 2. Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук

Innovations in medicine based on the achievements of natural sciences

Pyatchanyna Т.V., Ogorodnyk A.M., Dvorshchenko O.S. “INVENTION AND PATENT ACTIVITY OF RE KAVETSKY INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY, ONCOLOGY AND RADIOBIOLOGY OF THE NAS OF UKRAINE”

Pyatchanyna Т.V., Ogorodnyk A.M., Dvorshchenko O.S. “MODERN INNOVATIVE APPROACHES TO INTRODUCING DEVELOPMENTS IN ONCOLOGY”

Пилипенко Віталій Сергійович “ЗЛОЯКІСНЕ НОВОУТВОРЕННЯ ШЛУНКУ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ”

Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович, Дудко Олексій Геннадійович, Зіньків Людмила Іванівна, Зіньків Олег Ігорович “ОБРУНТУВАННЯ РОЗТАШУВАННЯ ТА КІЛЬКОСТІ ФІКСУЮЧИХ І БЛОКУЮЧИХ ГВИНТІВ ПРИ НАКІСТКОВОМУ ОСТЕОСИНТЕЗІ”

Голодаєва Олена Анатоліївна, Журба Катерина Олександрівна “ДОСЛІЖДЕННЯ СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ ГАМА-ГЛУТАМІЛТРАНСПЕПТИДАЗИ ЛЮДИНИ ТА ГЛУТАТІОН-S-ТРАНСФЕРАЗА ЛЮДИНИ”

Бреус Інна Василівна, Суховірська Людмила Павлівна “КОРЕЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ САТУРАЦІЇ І КТ КАРТИНИ ПРИ ПНЕВМОНІЯХ ВИКЛИКАНИХ СOVID-19”

Наджафлі Кубра Фаміл Кизи “СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ У ДІТЕЙ”

Бурмістров Олександр Миколайович, Небесюк Тетяна “БІОВОДА ЯК ІНДИКАТОРНИЙ ОБ’ЄКТ САНАЦІЇ ЗДОРОВ’Ят ЛЮДИНИ”

Бурмістров Олександр Миколайович, Бугай Ігор, Головко Віктор “ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИННИХ СИСТЕМ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ”

Петрова Анастасія Русланівна, Суховірська Людмила Павлівна “ТОП 10 НАЙКРАЩИХ КОСМЕТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР В «YOUR FACE LAB»”

Мунтян Артур Олександрович, Лунгол Ольга Миколаївна “ВОЛЮМЕТРИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГЕМОДИНАМІКИ”

Колєва Ганна Михайлівна “ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО ВІД ПАНДЕМІЇ COVID-19”

Бугай Ігор Віталійович, Новіцька Світлана Сергіївна “CRISPR CAS9 РЕВОЛЮЦІЯ В ГЕННІЙ ІНЖЕНЕРІЇ”

Екштейн Катерина Сергіївна, Костів Андрій Володимирович,  Костів Микола Володимирович “ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР-ПОЧАТКІВЦІВ І ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ”

Стрижак Н.В, Сєрих Н.К, Боєва С.С, Ракша-Слюсарева О.А, Слюсарев О.А “ПРОБЛЕМИ ІНФОРМОВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ ЩОДО ГЕПАТИТУ С”

Kovalenko P., Raksha-Sliusareva O., Sliusarev O., Hromova T.V “DYNAMICS OF EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS ON HIV- ASSOCIATED TUBERCULOSIS IN KIROVOHRAD OBLAST”

Сєрих Н.К., Ракша-Слюсарева О.А., Слюсарев О.А., Боєва С.С., Стрижак Н.В. “ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ ЛАЙМА У ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ  ООС”

Голодаєва Олена Анатоліївна, Журба Катерина Олександрівна, Грязнов Ростислав Геннадійович “РОЛЬ ІНГІБІТОРІВ ГЛУТАМІНАЗ У ТЕРАПІЇ КАНЦЕРОГЕННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ”

Дефорж А.В., Вишнякова В. “ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ”

Руда Дарія Миколаївна, Черній Валентина Петрівна, Мітленко Лариса Олександрівна “ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СЕНСОРНОЇ ТА АРТ-ТЕРАПЇ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ ПІД ЧАС КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ У ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ”

Бурмістров Олександр Миколайович, Ленська Анастасія “ЛЕЦИТИН – ЛІПІДНА ОСНОВА ЗАБУДОВИ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН”

Кхілері Каілаш, Зоя Шерман “ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕЛАНІНУ ПРИ ВИВЧЕННІ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШКІРИ”

Бевза Ірина Володимирівна, Лунгол Ольга Миколаївна “РОБОТ-АСИСТУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ”

Бурмістров Олександр Миколайович, Мельніченко Альвіна, Боришполь Тетяна “ПРИНЦИП ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИН”

Коваль Світлана Юріївна “ПРОФІЛАКТИКА ВЕСНЯНОГО АВІТАМІНОЗУ МІКРОГРІНОМ РЕДИСУ”

Фараз Мохаммед, Зоя Шерман “ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИКИ ШКІРИ”

Грищенко В’ячеслав Геннадійович, Абуватфа Самі “ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В ОНКОЛОГІЇ”

Ласковська Марія Ігорівна, Бєлкова Тетяна Олександрівна “ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ”

Якушевський Валентин Олександрович, Гошко Ксенія Олександрівна “ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ДЕФЕКТАХ ПОСТАВИ, СКОЛІОЗАХ І ПЛОСКОСТОПОСТІ У СТУДЕНТІВ”

Нагірняк Володимир Миколайович, Василевич Іванна Миколаївна, Гончарук Вікторія Миколаївна “РОЗГЛЯД ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ КАМЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОШИРЕННЯ ПАНДЕМІЇ COVID -19 В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ”

Василевич Іванна Миколаївна, Гончарук Вікторія Миколаївна “ДІАГНОСТИКА ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНКОМАРКЕРІВ”

Постернак Соломія Степанівна, Юзефович Руслана Вікторівна “СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ В УКРАЇНІ, США ТА ЄВРОПІ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА”

Постернак Соломія Степанівна, Суховірська Людмила Павлівна “АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВМ ОКА”

Антон Дутчак, Солоденко Т.А, Лесейко О.Б. “ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ”

Ковальчук Наталія Дмитрівна “РОБОТ-АСИСТОВАНІ ХІРУРГІЧНІ СИСТЕМИ В БОРОТЬБІ З COVID-19”

Дегтярьов А. О. Сидоренко С. Г. “CУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПАТОГЕНЕЗ СИНДРОМУ МАРІЇ- АНТУАНЕТТИ”

Новіцька Світлана Сергіївна, Бугай Ігор Віталійович “ГЕН ROBO1 ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ”

Носівець Дмитро Сергійович “ІНОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОАРТРИТУ НА ФОНІ ГІПОФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ”

Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій та засобів навчання в закладах вищої медичної освіти

The use of information and communication, computer technology and learning resources in institutions of higher medical education

Singh Prashant, Olha Haborets “INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICINE”

Pyshnohub Myroslava Volodymyrivna, Haborets Olha Andriivna “AN ACRONYM BYOD AND ITS DERIVATIES IN THE SPHERE OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGY”

Alkholi Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud, Pyshnohub Myroslava Volodymyrivna “USE OF MOBILE APPLICATIONS IN CONTAMPORARY EDUCATION AND DISTANCE LEARNING”

Кочарова Тетяна Ростиславівна, Чувальська Дарина Дмитрівна “ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ”

Кочарова Тетяна Ростиславівна, Цимбал Марина Миколаївна ” СТАНДАРТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПЕРЕДАЧІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ”

Кручак Раїса Вікторівна “НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ”

Ясна Н.С. “ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ, КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ”

Haborets Olha, Boahen Prince Adu “PROSPECTS FOR USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE”

Болілий Василь Олександрович, Алєшков Кирило Костянтинович “РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ STUDTRAF”

O.A. Haborets, Y.V. Tur “EFFICIENCY OF INFORMATION IMPLEMENTATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY”

Грязнов Ростислав Геннадійович, Лунгол Ольга Миколаївна “ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ”

Тарчинець Юлія Володимирівна, Тарчинець Олександр Іванович “ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19”

Ласковська Марія Ігорівна, Лунгол Ольга Миколаївна “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КАРДІОЛОГІЇ”

Haborets Olha “INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICIANS”

Безущенко А., Лунгол О. “МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ”

Яксманецька Ріта Валентинівна “ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

Lozenko Victoria Vasylivna “COMPUTER-BASED ACTIVITIES IN ACADEMIC PROCESS”

Рябченко Валерія Олександрівна, Тур Ярослава Володимирівна “СУЧАСНА РОБОТЕХНІКА В МЕДИЦИНІ”

Бойко Валерія Сергіївна “МЕДИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ”

Симонець Євгенiй Миколайович, Журба Юрiй Iванович, Гришков Микола Миколайович “ВИКОРИСТАННЯ IНФОРМАЦIЙНО-КОМУНIКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В РАМКАХ НАВЧАННЯ НА КЛIНIЧНИХ КАФЕДРАХ ПIД ЧАС ПАНДЕМIЇ COVID-19”

 

 

 

________________________________________________________________

 20 березня 2020 року

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»!

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції для обговорення.

Свої коментарі та пропозиції можете залишити в спеціальній формі для обговорення.

Результати обговорення будуть опубліковані на сайті 20 березня 2020 року.

Дякуємо за активну участь в роботі конференції!

КОМЕНТАРІ ДО ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма зворотнього зв’язку

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Секція 1. Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисциплін в закладах вищої освіти

Theoretical, methodological and psychological-pedagogical aspects of teaching natural science disciplines in institutions of higher education

Шаповалова Л. О. Психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисиплін в закладах вищої освіти

Кислова М. А., Щигрінцова О. В. Прикладні задачі як основа математичної підготовки майбутніх фахівців

Бєлкова Т. О., Якушевський В. О. Здоров’я студентської молоді: його сутність та сучасні уявлення

Малахова Ж. В., Бєлкова Т. О. Теоретичні основи формування особистого здоров’я у студентської молоді

Василевич І. М. Застосування інноваційних технологій під час вивчення медичної біології для формування ключових компетентностей майбутніх випускників медичного коледжу

Задорожна О. В. Вивчення природничих наук в тенденціях європейського розвитку вищої освіти

Бурмістров О. М., Бугай І. В., Новіцька С. С. Класична механіка і закони руху рідини, як фізична основа гемодинаміки

Haborets Olha, Sherman Zoya Role of medical physics in health care

Суховірська Л.П. Розробка комплексу лабораторних робіт з гідродинаміки та гемодинаміки

Чінчой О. О. Професійна орієнтація учнів на агропромисловий сектор економіки засобами курсу фізики

Сільвейстр А. М., Аллахвердієв О. Е. о., Онищук Я. В. Особливості навчання фізики в системі підготовки студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів

Волчанська Г. В., Волчанський О. В. Системність науково-дослідної роботи студентів як фактор формування компетентного спеціаліста

Дефорж Г. В. Формування професійних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів педагогічних та медичних спеціальностей засобами природничих дисциплін

Щукін А. І. Способи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з судової медицини

Тиндюк Л. В., Баєва І. І., Тур Я. В. Особливості навчання студентів-іноземців при викладанні гістології

Коваль С. Ю. Взаємозв’язок екологічного стану та здоров’я людини, добробуту

Sherman Z.O., Haborets O.A. Application of laboratory practicum in medical and biological physics in the higher medical school

Білецький В. В. Екологічна компетентність у контексті вивчення предмету «Фізика і астрономія» студентами фахового коледжу

 

Секція 2. Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук Innovations in medicine based on the achievements of natural sciences

Степанова Є. І., Вдовенко В. Ю., Колпаков І. Є., Зигало В. М.  Оцінка контактного впливу синьо+інфрачервого випромінювання світлодіодного апарату MEDOLIGHT-BLUE-DOC на імунну систему дітей–мешканців радіоактивно забруднених територій

Абуватфа С. Метод оксигемометрії для визначення змін показників оксигенації крові

Shivani Singh, Lunhol Olha Vacuum face pore cleanser

Демецька В. В., Сирота В. О. Клінічна картина інфаркту міокарду

Rahman Aliyev Comparison of modern methods of echocardiography

Hassan Ali, Lunhol Olha The study of the physical characteristics of joints and levers in musculoskeletal system

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Проблеми профілактики,  терапії та критерії оцінки наслідків окислювального стресу, зумовленого впливом радіаційного опромінення 

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Методика моніторингу окислювального гомеостазу у працюючих в зоні підвищеної радіації

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Дослідження властивостей деяких антиоксидантних препаратів

Летяго Г. В., Чернуський В. Г., Рак Л. І., Говаленкова О. Л., Кулікова Н. О. Сучасний погляд на значення капіляроскопії нігтьового ложа у діагностиці артеріальної гіпертензії у дітей

Грязнов Р. Г., Суховірська Л.П. Застосування синергетичних процесів до біологічних тканин і організмів

Горячківська Д. Б. Дослідження обладнання для рентгенології IMAX

Ramy Bahaa Elsayed Ahmed, Lunhol Olha Vascular medicine and surgery in Ancient Egypt

Атаман Ю. О., Радич К. М., Симоненко І. А. Вивчення рухливості у бігунів-професіоналів та необхідність їх врахування при підготовці медиків та фізичних терапевтів

Заболотная И. И., Петухов В. В., Обрезко А. А. Взаимосвязь биофизических показателей ротовой жидкости

Огоренко В. В., Гненна О. М. Характеристика стигматизучих факторів серед студентів-медиків щодо людей з вірусом імунодефіциту людини

Faiza Hanif Bhaloo On effects of temperature on blood viscosity

Kaneka Agnihotri On deformation of bone tissue, collagen fibres and  elastic fibers

Ukpabi Ikechukwu Kingsley Rheology of blood. physiological review

Шайко-Шайковський О. Г., Бєлов П. Є., Білов М. Є. Шляхи  диагностики стану організму  за параметрами теплообміну

Бохан Ю. В., Сябренко К. Г. Експрес-скринінг тіоціонатів у слині курців

Наджафлі Кубра Фаміл кизи Дослідження і використання в медицині лазерного обладнання ASCLEPION

Носенко Д. П. Дослідження захворюваності на туберкульоз

Носівець Д. С. Іноваційні заходи лікування проявів остеоартрозу внаслідок функціональної недостатності щитоподібної залози

Шилова Н. С. Методи дослідження черепно-мозкової травми та встановлення її механізму у живих осіб у судовій експертизі

Пилипенко О. О., Святенко Л. К., Оковитий С.І., Сергеєва Т. Ю., Коваленко С. І. Залежність структура-властивість у ряду 3-гетарил-1н-1,2,4-триазолів

Святенко Л. К. QSAR моделювання у дослідженні токсичності нітросполук

Бевза І. В., Суховірська Л.П. Статистична обробка інформації по коронавірусу

Новікова К. А. Особливості морфометричних показників структур центральної нервової системи в залежності від статті

Ayyat Ahmed Ibraheem Awwad Mohamed Variation anatomy of cysitic artery and related surgical complication

Ковалеко П. Г., Стоянова Л. І. Актуальні питання щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Неня В.Р., Суховірська Л.П. Аналіз сучасних лазерів для естетичної медицини

Болілий В. О., Суховірська Л. П. Дослідженння сучасних засобів безперервного моніторингу біологічних показників

Удод О.А., Помпій О.О. Лабораторне обґрунтування оптимальної конструкції адгезивних мостоподібних протезів

Shapoval Kostyantyn, Zadorozhna Oksana Robotics as a new direction in medical education

Костюшин Д. В. Діагностика положення серця за допомогою електрокардіограми та серцевий цикл

Удод О. А., Драмарецька С.І. Удосконалені підходи до апаратурного лікування пацієнтів з дистальним прикусом

Kasare Prerana Milind Reticular activating system and achieving goals in life

Сябренко Г. П., Колєва Г. М. Медико-психологічна реабілітація на базі Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни

Руда Д. М., Черній В. П., Мітленко Л. О. Застосування мікроконтролера Arduino у проведенні безперервного контролю на уроках фізичної культури

Khan Shamsher, Kovleva Kristina Kostiantynivna Ideonella Sakaiensis – bacteria that will solve the problem of combating plastic

Dean Danielle The use of microbes in forensic investigation

Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій та засобів навчання в закладах вищої медичної освіти

The use of information and communication, computer technology and learning resources in institutions of higher medical education

Микитенко П. В., Кучеренко І. І. Проектування педагогічної моделі формування інформатичної компетентності майбутніх фармацевтів

Герцик К. О. Месенджери та автоматизовані команди у медичній діяльності

Dormuo A. N., Lunhol Olha Usage of modern technology in medicine

Яксманецька Р. В. Застосування інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій в закладах вищої медичної освіти

Alkholi Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud, Olha Haborets Application of modern 3D printing technologies in medicine

Eyvazova Emina, Kavastan Eyup Oguzhan, Olha Haborets The use of mobile applications in medicine

Пишногуб М. В., Габорець О. А. Інноваційні технології у викладанні англійської мови

Шытит Юнесс, Пышногуб М. В.  Важность информационных технологий здравохранения

Haborets Olha, Boahen Prince Adu The importance of visualization in medical research

Agesin Oluwatosin John, Pyshnohub Myroslava Volodymyrivna Emerging trends in digital era through educational technology

Баєва О.В., Текдемір І.О., Церковняк Л.С., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В.  Цифрові технології в системі підготовки зарубіжних студентів з мікробіології, вірусології та імунології

Левченко О.О., Віджаякрішну Аджай, Джідула Кеертірекха, Сара Шивані, Рана Умер Застосування інтернет-технологій у підготовці майбутніх лікарів

Павлова А. С., Мироненко О. В. Проблеми інтеграції робототехніки в реабілітацію

Мироненко О. В. Відеоматеріали в освіті іноземців

Журба К. О. Комп’ютерне моделювання потенційних інгібіторів гама-глутамілтранспептидази 1 людини

Волчанський О.В. Удосконалення демонстраційного забезпечення при вивченні хвильової оптики в курсі медичної та біологічної фізики засобами ІКТ

Новіцька С.С. Телемедицина в Україні

Кручак Р. В., Габорець О.А. Впровадження ІКТ в закладах вищої освіти України

Каблуков А. О., Мурзіна О. А. Інформаційно-комунікаційні технології в закладах вищої медичної освіти

Агішева А. В. Використання QR-кодів в  освітньому процесі

Слюсаренко В. В. Презентабельність медичних закладів та сервіс Google Maps