Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ”

 20 березня 2020 року

Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»!

Вашій увазі пропонуються матеріали конференції для обговорення.

Свої коментарі та пропозиції можете залишити в спеціальній формі для обговорення.

Результати обговорення будуть опубліковані на сайті 20 березня 2020 року.

Дякуємо за активну участь в роботі конференції!

КОМЕНТАРІ ДО ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

Форма зворотнього зв’язку

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ»

Секція 1. Теоретично-методологічні та психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисциплін в закладах вищої освіти

Theoretical, methodological and psychological-pedagogical aspects of teaching natural science disciplines in institutions of higher education

Шаповалова Л. О. Психолого-педагогічні аспекти навчання природничих дисиплін в закладах вищої освіти

Кислова М. А., Щигрінцова О. В. Прикладні задачі як основа математичної підготовки майбутніх фахівців

Бєлкова Т. О., Якушевський В. О. Здоров’я студентської молоді: його сутність та сучасні уявлення

Малахова Ж. В., Бєлкова Т. О. Теоретичні основи формування особистого здоров’я у студентської молоді

Василевич І. М. Застосування інноваційних технологій під час вивчення медичної біології для формування ключових компетентностей майбутніх випускників медичного коледжу

Задорожна О. В. Вивчення природничих наук в тенденціях європейського розвитку вищої освіти

Бурмістров О. М., Бугай І. В., Новіцька С. С. Класична механіка і закони руху рідини, як фізична основа гемодинаміки

Haborets Olha, Sherman Zoya Role of medical physics in health care

Суховірська Л.П. Розробка комплексу лабораторних робіт з гідродинаміки та гемодинаміки

Чінчой О. О. Професійна орієнтація учнів на агропромисловий сектор економіки засобами курсу фізики

Сільвейстр А. М., Аллахвердієв О. Е. о., Онищук Я. В. Особливості навчання фізики в системі підготовки студентів нефізичних спеціальностей педагогічних університетів

Волчанська Г. В., Волчанський О. В. Системність науково-дослідної роботи студентів як фактор формування компетентного спеціаліста

Дефорж Г. В. Формування професійних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів педагогічних та медичних спеціальностей засобами природничих дисциплін

Щукін А. І. Способи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з судової медицини

Тиндюк Л. В., Баєва І. І., Тур Я. В. Особливості навчання студентів-іноземців при викладанні гістології

Коваль С. Ю. Взаємозв’язок екологічного стану та здоров’я людини, добробуту

Sherman Z.O., Haborets O.A. Application of laboratory practicum in medical and biological physics in the higher medical school

Білецький В. В. Екологічна компетентність у контексті вивчення предмету «Фізика і астрономія» студентами фахового коледжу

 

Секція 2. Інновації в медицині на основі досягнень природничих наук Innovations in medicine based on the achievements of natural sciences

Степанова Є. І., Вдовенко В. Ю., Колпаков І. Є., Зигало В. М.  Оцінка контактного впливу синьо+інфрачервого випромінювання світлодіодного апарату MEDOLIGHT-BLUE-DOC на імунну систему дітей–мешканців радіоактивно забруднених територій

Абуватфа С. Метод оксигемометрії для визначення змін показників оксигенації крові

Shivani Singh, Lunhol Olha Vacuum face pore cleanser

Демецька В. В., Сирота В. О. Клінічна картина інфаркту міокарду

Rahman Aliyev Comparison of modern methods of echocardiography

Hassan Ali, Lunhol Olha The study of the physical characteristics of joints and levers in musculoskeletal system

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Проблеми профілактики,  терапії та критерії оцінки наслідків окислювального стресу, зумовленого впливом радіаційного опромінення 

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Методика моніторингу окислювального гомеостазу у працюючих в зоні підвищеної радіації

Альохіна С. М., Бурмістров О. М., Овсяннікова Л. М. Дослідження властивостей деяких антиоксидантних препаратів

Летяго Г. В., Чернуський В. Г., Рак Л. І., Говаленкова О. Л., Кулікова Н. О. Сучасний погляд на значення капіляроскопії нігтьового ложа у діагностиці артеріальної гіпертензії у дітей

Грязнов Р. Г., Суховірська Л.П. Застосування синергетичних процесів до біологічних тканин і організмів

Горячківська Д. Б. Дослідження обладнання для рентгенології IMAX

Ramy Bahaa Elsayed Ahmed, Lunhol Olha Vascular medicine and surgery in Ancient Egypt

Атаман Ю. О., Радич К. М., Симоненко І. А. Вивчення рухливості у бігунів-професіоналів та необхідність їх врахування при підготовці медиків та фізичних терапевтів

Заболотная И. И., Петухов В. В., Обрезко А. А. Взаимосвязь биофизических показателей ротовой жидкости

Огоренко В. В., Гненна О. М. Характеристика стигматизучих факторів серед студентів-медиків щодо людей з вірусом імунодефіциту людини

Faiza Hanif Bhaloo On effects of temperature on blood viscosity

Kaneka Agnihotri On deformation of bone tissue, collagen fibres and  elastic fibers

Ukpabi Ikechukwu Kingsley Rheology of blood. physiological review

Шайко-Шайковський О. Г., Бєлов П. Є., Білов М. Є. Шляхи  диагностики стану організму  за параметрами теплообміну

Бохан Ю. В., Сябренко К. Г. Експрес-скринінг тіоціонатів у слині курців

Наджафлі Кубра Фаміл кизи Дослідження і використання в медицині лазерного обладнання ASCLEPION

Носенко Д. П. Дослідження захворюваності на туберкульоз

Носівець Д. С. Іноваційні заходи лікування проявів остеоартрозу внаслідок функціональної недостатності щитоподібної залози

Шилова Н. С. Методи дослідження черепно-мозкової травми та встановлення її механізму у живих осіб у судовій експертизі

Пилипенко О. О., Святенко Л. К., Оковитий С.І., Сергеєва Т. Ю., Коваленко С. І. Залежність структура-властивість у ряду 3-гетарил-1н-1,2,4-триазолів

Святенко Л. К. QSAR моделювання у дослідженні токсичності нітросполук

Бевза І. В., Суховірська Л.П. Статистична обробка інформації по коронавірусу

Новікова К. А. Особливості морфометричних показників структур центральної нервової системи в залежності від статті

Ayyat Ahmed Ibraheem Awwad Mohamed Variation anatomy of cysitic artery and related surgical complication

Ковалеко П. Г., Стоянова Л. І. Актуальні питання щодо поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Неня В.Р., Суховірська Л.П. Аналіз сучасних лазерів для естетичної медицини

Болілий В. О., Суховірська Л. П. Дослідженння сучасних засобів безперервного моніторингу біологічних показників

Удод О.А., Помпій О.О. Лабораторне обґрунтування оптимальної конструкції адгезивних мостоподібних протезів

Shapoval Kostyantyn, Zadorozhna Oksana Robotics as a new direction in medical education

Костюшин Д. В. Діагностика положення серця за допомогою електрокардіограми та серцевий цикл

Удод О. А., Драмарецька С.І. Удосконалені підходи до апаратурного лікування пацієнтів з дистальним прикусом

Kasare Prerana Milind Reticular activating system and achieving goals in life

Сябренко Г. П., Колєва Г. М. Медико-психологічна реабілітація на базі Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни

Руда Д. М., Черній В. П., Мітленко Л. О. Застосування мікроконтролера Arduino у проведенні безперервного контролю на уроках фізичної культури

Khan Shamsher, Kovleva Kristina Kostiantynivna Ideonella Sakaiensis – bacteria that will solve the problem of combating plastic

Dean Danielle The use of microbes in forensic investigation

Секція 3. Застосування інформаційно-комунікаційних, комп’ютерних технологій та засобів навчання в закладах вищої медичної освіти

The use of information and communication, computer technology and learning resources in institutions of higher medical education

Микитенко П. В., Кучеренко І. І. Проектування педагогічної моделі формування інформатичної компетентності майбутніх фармацевтів

Герцик К. О. Месенджери та автоматизовані команди у медичній діяльності

Dormuo A. N., Lunhol Olha Usage of modern technology in medicine

Яксманецька Р. В. Застосування інформаційно-комунікаційних та комп’ютерних технологій в закладах вищої медичної освіти

Alkholi Mohamed Mahmoud Mohamed Mahmoud, Olha Haborets Application of modern 3D printing technologies in medicine

Eyvazova Emina, Kavastan Eyup Oguzhan, Olha Haborets The use of mobile applications in medicine

Пишногуб М. В., Габорець О. А. Інноваційні технології у викладанні англійської мови

Шытит Юнесс, Пышногуб М. В.  Важность информационных технологий здравохранения

Haborets Olha, Boahen Prince Adu The importance of visualization in medical research

Agesin Oluwatosin John, Pyshnohub Myroslava Volodymyrivna Emerging trends in digital era through educational technology

Баєва О.В., Текдемір І.О., Церковняк Л.С., Лебедєва Н.Ю., Вишнякова Г.В.  Цифрові технології в системі підготовки зарубіжних студентів з мікробіології, вірусології та імунології

Левченко О.О., Віджаякрішну Аджай, Джідула Кеертірекха, Сара Шивані, Рана Умер Застосування інтернет-технологій у підготовці майбутніх лікарів

Павлова А. С., Мироненко О. В. Проблеми інтеграції робототехніки в реабілітацію

Мироненко О. В. Відеоматеріали в освіті іноземців

Журба К. О. Комп’ютерне моделювання потенційних інгібіторів гама-глутамілтранспептидази 1 людини

Волчанський О.В. Удосконалення демонстраційного забезпечення при вивченні хвильової оптики в курсі медичної та біологічної фізики засобами ІКТ

Новіцька С.С. Телемедицина в Україні

Кручак Р. В., Габорець О.А. Впровадження ІКТ в закладах вищої освіти України

Каблуков А. О., Мурзіна О. А. Інформаційно-комунікаційні технології в закладах вищої медичної освіти

Агішева А. В. Використання QR-кодів в  освітньому процесі

Слюсаренко В. В. Презентабельність медичних закладів та сервіс Google Maps