Контрольні роботи

Винахідницькі задачі з фізики
К.Р_1
К.Р_2
К.Р_3
К.Р_4
К.Р_5
К.Р1_10
К.Р2_10
К.Р3_10
К.Р4_10
Самостійна робота Релятивіська механіка
Семестрова контрольна робота № 1
Семестрова робота 1
Семестрова робота 2
Семестрова робота_1
Семестрова робота_2
Тематичне оцінювання з теми Електричне  поле та електричний струм
Суховірська Л.П. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки навч посібник
Картки “Закон Ома для ділянки кола” 
Картки “Електроємність. Конденсатор”
Ел струм в різних середовищах (теоретичні питання)
Ел струм в різних середовищах  (поч рівень)
Ел струм в різних середовищах (ср рівень)
Електромагнітна індукція
Елетромагнітна індукція 
Ел маг коливання варіант І
Ел маг коливання варіант ІІ
Діагностична К Р для учнів 10 кл
Ел маг хвилі (теоретичні питання)
Ел маг хвилі (тестові завдання поч рівень)
Ел маг хвилі (тестові завдання ср рівень)
КР Ел маг коливання
КР Зрізи знань для ІІ курсу 2016 р.
Річна к р 1 курс
Річна контрольна робота для учнів І курсу
Річна контрольна робота з фізики ІІ курс
Річна контрольна робота з фізики ІІІ курс
Дігностична контрольна робота 
Контрольна робота  з електротехніки на ІІІ розряд
Перевірочна контрольна робота для учнів І курсу