Обладнання та прилади кабінету фізики

Трансформатор
Прилади Амперметр та Вольтметр – схеми підключення
Прилад Трансформатор
Прилад Реостат
Прилад Осцилограф
Прилад набір резисторів лабораторний
Прилад Набір для електролізу
Прилад Мікромультиметр
Прилад Магніт
Прилад крутильні ваги Кулона
Прилад Котушка-моток демонстраційна
Прилад Конденсатор
Прилад Елктричні султани
Прилад Електрометр Електроскоп
Прилад Електорофорна машина
Прилад для демонстрації правила Ленца
Прилад Джерело живлення
Прилад Вольтметр
Прилад Амперметр
Положення про навчальний кабінет
Подільність електричного заяряду
Прилад Вимикач, Перемикач
Підготовка до лабораторної роботи “Вивчення явища електромагнітної індукції”
Підготовка до лабораторної роботи “Спостереження магнітного поля на струм”
Контрольні запитання до виконання лабораторних робіт
Інструкція з виготовлення Електроскопу
Інструкції з проведення лабораторних  робіт з теми  “Електричний струм”
Електроскоп
Електроскоп
Електроскоп Електризація Заряд
Електрометр
Електороскоп, електрометр
Демонстраційне  обладнання кабінету фізики
Взаємодія заряджених частинок
БЖД фото 1
БЖД фото 2
БЖД фото 3
БЖД фото 4
БЖД фото 5
Заряди позитивні та негативні 

ПАСПОРТ КАБІНЕТУ ФІЗИКИ_2015-2016 р.
obladnannja_kab.fiziki
Положення про шкільні природничо-математичні кабінети
Програми ЗОП та Нормативні документи в ПТУ
Наказ Правил пожежної безпеки на погодження
Правила пожежної безпеки на погодження 25.03.2016
Спільний наказ Правила пожежної безпеки
Інструкція з безпеки для учнів під час проведення занять у  кабінеті (лабораторії) фізики загальноосвітнього навчального закладу
Журнал інструктажів
Перелік нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності