Підручники

Підручники для використання студентами групи М-11 КБФК

1. Сиротюк В.Д. Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл.

2.  Сиротюк В.Д. Фізика; підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.: іл. 

3. Засєкіна Т.М. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 208 с. : іл.

4. Засєкіна Т.М. Фізика і астрономія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 304 с. : іл. 

5. Головко М.В. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ: Педагогічна думка, 2018. — 256 с.

Матеріали для дистанційного навчання  група М-11 “Фізика”

Тема: Термодинаміка 

Термодинаміка

Тема: Властивості газів

Тема: Молекулярно-кінетична теорія

Маса та розміри молекул

 

Тема: Механіка

Сила

Імпульс тіла

СР_Імпульс тіла

 

 

 

 

 

Антіпова О.В. Тести  з фізики 9 класс
Ачкасов А. Електротехніка в будівництві
Безпека життєдіяльності
Відповіді до збірника завдань ДПА фізика 11 клас 2011 р
Давиденко А.А. Науково-технічна творчість учнів
Давиденко А.А.Турнір юних винахідників і раціоналізаторів –  нова форма
Давиденко A.A. Експериментальні задачі з фізики
Задорожна О.В. Фізика. Механіка:  Дидактичний матеріал для перевірки знань курсантів  вищих навчальних закладів авіаційного профілю
Задорожна О.В., Величко С.П.  Фізика. Дидактичний матеріал для проведення занять з фізики  у вищих навчальних закладах авіаційного профілю на базі  педагогічного програмного засобу «Фізика. Механіка»
Задорожна О.В. Педагогічні програмні засоби з фізики та їх місце у навчальному процесі
Збірник завдань ДПА фізика 11 кл 2012
Збірник задач 9 клас Ненашев
Иллюстрир. Атлас по физике. 11кл._Касьянов В.А_2010
Калашников практикум по физике
Книжки з грифом
Коміренко М.М._Посібник для тестової атестації з фізики_9 кл
Критерії оцінювання
Мисечко Є.М. Розв’язування задач з фізики
Мізюк М. Короткий курс лекцій з фізики
Мізюк М. Посібник для проведення лабораторних робіт з фізики
Мурашко Н. Аналіз уроку
Навчальна програма з фізики 7-9 кл 2015
Навчальна програма з фізики академ рівень 10-11 кл
Навчальна програма з фізики профільний рівень 10-11 кл
Навчальна програма з фізики рівень стандарт 10-11 кл
Навчальна програма з фізики для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Нікуліна А.С., Шевчук С.С. Сучасний урок в професійній школі: проектування, організація, аналіз
Новосельський М.А.  Якісні задачі з фізики
Охріменко О.В. Електротехніка в будівництві
Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибранні питання загальної методики навчання фізики
Сиротюк Фізика 9 клас
Старощук В. Цікаві  демонтрації з фізики
Суховірська Л.П. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки навч посібник
Суховірська Л.П., Горох О.А. Методичні рекомендації з  електротехніки
Ткаченко О.К. Позакласна робота з фізики
Ткаченко О.К. Практикум з ШФЕ
Тугай Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Тугай Д. Електричні вимірювальні пристрої методичка
Тугай Методичні рекомендації до виконання лаб робіт Основи метрології те електровимірювань
Фізика 10 клас Божинова
Фізика 7 клас Генденштейн
Фізика Баряхтар, Довгий 7 кл 2015
Фізика Божинова 7 клас
Фізика Божинова 8 клас
Фізика Генденштейн 8 клас
Фізика збірник задач Ненашев 8 клас
Фізика Ілченко 7 клас
Фізика Коршак 11 клас
Фізика Коршак 8 клас
Фізика Пістун, Добровольський 7 кл 2015
Фізика Сиротюк 7 кл 2015
Фізика Сиротюк 8 клас
Фізика Шут, Мартинюк, Благодаренко 7 кл 2015
Фізика Засєкіна, Засєкін 7 кл 2015
Хоменко О.В. Книга вчителя фізики та астрономії
Худолій І.І. Збірник задач для поточного контролю знань студентів
Худолій І.І. Приклади розв`язування задач
Худолій І.І. Теоретичні матеріали та методика розв`язування задач
11 Ресурсов бесплатного образования
Освітні ресурси
В мире науки №8/2016
Абрахам Маслоу “Мотивация и личность”