Підручники

Суховірська Л.П., Лунгол О.М. «Основи гідродинаміки і гемодинаміки»

Лунгол О.Н., Суховирская Л.П., Сухомлин А.Н. Физические основы физиотерапевтической аппаратуры: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Медицинская и биологическая физика»

Суховірська Л.П., Лунгол О.М. Вивчення основ гемодинаміки за допомогою програмного продукту «Штучний кровообіг SORIN C5»

Лунгол О.М., Суховірська Л.П. Основи математичної обробки медико-біологічних даних (українською та англійською мовами)

Бурмістров О.М., Суховірська Л.П., Лунгол О.М. Основи біомеханіки. Механічні властивості біологічних тканин

Суховірська Л.П. Синергетика: теоретичний аспект / Л.П. Суховірська, М.І. Садовий, О.М. Трифонова

Суховірська Л.П. Методика навчання фізики учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі ресурсного підходу

Суховірська Л.П., Садовий М.І. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки: навчальний посібник

Медична та біологічна фізика. О.В.Чалий

Основи біофізики і біомеханіки. Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін

Біофізика. В.О. Тіманюк, О.М. Животова

Биофизика. Том 1. А.Б. Рубин

Биофизика. Том 2. А.Б. Рубин

Медицинская и биологическая физика. А.Н. Ремизов

Биофизика. А.А.Присный

Біофізика і методи аналізу навколишнього середовища. Ю.І. Посудін

Основи біофізики. М. Деркач

Общая биофизика. М.В. Волькенштейн

Біофізика і біомеханіка. В.С. Антонюк…

Біофізика. Р.М. Літнарович

Биофизика. О.В. Башарина, В.Г. Артюхов

Биофизика. В.Ф. Антонов…

Медицинская и биологическая физика. В.Г. Лещенко, Г.К. Ильич

Краткий курс медицинской и биологической физики. В.Н. Федорова

Л.С.ЛОКШИН, Г.О.ЛУРЬЕ, И.И.ДЕМЕНТЬЕВА. ИСКУССТВЕННОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

Аппараты искусственного кровообращения

Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики