Круглий стіл «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПІСЛЯ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ: ВІД ТРЬОХОПОРНОЇ СТРУКТУРИ ДО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ»

У межах реалізації проєкту Еразмус+ напряму ім. Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» було проведено круглий стіл «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПІСЛЯ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ: ВІД ТРЬОХОПОРНОЇ СТРУКТУРИ ДО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ». Організатори заходу: Міністерство освіти і науки України, Національний Еразмус+ офіс в Україні, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.
До заходу долучилися і науково-педагогічні працівники кафедри фундаментальних дисциплін доцент кафедри Суховірська Людмила та викладачі Пилипенко Олена, Лунгол Ольга, Габорець Ольга. Під час круглого столу активно обговорювалися три сфери Лісабонської інновації; нормативно-правові акти, що використовуються для проведення СЗПБ; інституційні нововведення; аналіз впливу нововведень на баланс між інституціями ЄС, включно з політичним виміром, а також адміністративним рівнем.
Знання, отримані під час круглого столу, сприятимуть розвитку професійних навичок членів кафедри фундаментальних дисциплін з питань європейської інтеграції, учасники будуть використовувати набуті під час круглого столу знання та досвід у своїй педагогічній діяльності, постійно збагачувати їх для підтвердження нового європейського типу мислення та формування європейської свідомості, високого рівня знань європейської політичної інтеграції.

1 2

1 2 3 4