Публікації

Суховірська Людмила Павлівна

 1. Суховірська Л.П. Motivation of study in the prism of modernity through the realization of Vasily Sukhomlinsky works
 2. Суховірська Л.П. Web-resources to the methods of training biophysics in medical institutions of higher education
 3. Суховірська Л.П. Ангіографія, один з видів рентгенодіагностики
 4. Суховірська Л.П. Дослідження сучасних лікувально-діагностичних технологій на заняттях з медичної й біологічної фізики
 5. Суховірська Л.П. Застосування засад «Відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізико-технічних дисциплін
 6. Суховірська Л.П. Методика навчання біофізики з використанням веб-ресурсів
 7. Суховірська Л.П. Методика навчання фізики на основі фреймового підходу
 8. Суховірська Л.П. Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу
 9. Суховірська Л.П. Особливості реалізації міжпредметних зв’язків в освітньому процесі фізико-технологічних дисциплін
 10. Суховірська Л.П. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача технологічної освіти
 11. Суховірська Л.П. Результати впровадження білінгвального підходу до методики навчання медичної та біологічної фізики в медичних закладах вищої освіти
 12. Суховірська Л.П. Рівень радіоактивного випромінювання в мікрорайонах м. Кропивницького
 13. Суховірська Л.П. Теоретичні основи формування ресурсно-орієнтованого освітнього середовища підготовки фахівців з вищою освітою
 14. Суховірська Л.П. Формування професійних компетентностей в майбутніх медиків під час роботи з фізіотерапевтичною апаратурою
 15. Суховірська Л.П. Формування фахових компетентностей на заняттях з медичної й біологічної фізики
 16. Монографія_Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах