Публікації

МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Бурмістров Олександр Миколайович

 1. Burmistrov A.N. Extended equations of the critical isotherm and the gravity effect

Лунгол Ольга Миколаївна

 1. Лунгол О.М.  Методика навчання фізики на основі фреймового підходу
 2. Лунгол О.М. Motivation of study in the prism of modernity through the realization of Vasily Sukhomlinsky works
 3. Лунгол О.М. Physical tasks of medical direction as a factor for the formation of professional competencies of medical students
 4. Лунгол О.М. Research of physical fundamentals of apexlocators
 5. Лунгол О.М. Ангіографія, один з видів рентгенодіагностики
 6. Лунгол О.М. Дослідження сучасних лікувально-діагностичних технологій на заняттях з медичної й біологічної фізики
 7. Лунгол О.М. ІКТ на заняттях з медичної й біологічної фізики при підготовці майбутніх лікарів-стоматологів
 8. Лунгол О.М. Результати впровадження білінгвального підходу до методики навчання медичної та біологічної фізики в медичних закладах вищої освіти
 9. Лунгол О.М. Формування професійних компетентностей в майбутніх медиків під час роботи з фізіотерапевтичною апаратурою
 10. Лунгол О.М. Формування творчих здібностей учнів на уроках технологій
 11. Лунгол О.М. Формування фахових компетентностей на заняттях з медичної й біологічної фізики
 12. Монографія_Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах

Суховірська Людмила Павлівна

 1. Суховірська Л.П. Motivation of study in the prism of modernity through the realization of Vasily Sukhomlinsky works
 2. Суховірська Л.П. Web-resources to the methods of training biophysics in medical institutions of higher education
 3. Суховірська Л.П. Ангіографія, один з видів рентгенодіагностики
 4. Суховірська Л.П. Дослідження сучасних лікувально-діагностичних технологій на заняттях з медичної й біологічної фізики
 5. Суховірська Л.П. Застосування засад «Відкритої науки» та сталого розвитку в освітньому процесі фізико-технічних дисциплін
 6. Суховірська Л.П. Методика навчання біофізики з використанням веб-ресурсів
 7. Суховірська Л.П. Методика навчання фізики на основі фреймового підходу
 8. Суховірська Л.П. Методика навчання фізико-технічних дисциплін на засадах білінгвального підходу
 9. Суховірська Л.П. Особливості реалізації міжпредметних зв’язків в освітньому процесі фізико-технологічних дисциплін
 10. Суховірська Л.П. Психолого-педагогічні особливості творчої діяльності викладача технологічної освіти
 11. Суховірська Л.П. Результати впровадження білінгвального підходу до методики навчання медичної та біологічної фізики в медичних закладах вищої освіти
 12. Суховірська Л.П. Рівень радіоактивного випромінювання в мікрорайонах м. Кропивницького
 13. Суховірська Л.П. Теоретичні основи формування ресурсно-орієнтованого освітнього середовища підготовки фахівців з вищою освітою
 14. Суховірська Л.П. Формування професійних компетентностей в майбутніх медиків під час роботи з фізіотерапевтичною апаратурою
 15. Суховірська Л.П. Формування фахових компетентностей на заняттях з медичної й біологічної фізики
 16. Монографія_Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах

Шерман Зоя Олександрівна

 1. Z. Sherman Square difference labeling of some union and disjoint union graphs
 2. Шерман З.О. Екстремальні розмітки вершин та ребер графів

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

Габорець Ольга Андріївна

 1. Gaborets O.A.  The formation of professional competence of non-linguistic specialties students by means of information and communication technologies
 2. Gaborets O.A.  Use of data basis for solving medical problems

Мироненко Оксана Василівна

 1. Мироненко О.В. Інформатизація сучасної медицини
 2. Мироненко О.В. Телемедицина у створенні єдиного інформаційного простору України