Матеріали для занять з фізики в КБФК. Підручники

Матеріали до занять з астрономії в групі М-11

2021-2022 н.р.

 15.06.2022 

Тема заняття: 

12 Проблеми космології. Людина у Всесвіті. Антропний принцип.

Імовірність життя на інших планетах. Унiкальність нашого Всесвіту. Питання існування інших всесвітів.

Проблеми космології. Людина у Всесвіті

Пошук життя за межамі Землі

Людина у Всесвіті. Антропний принцип

13.06.2022 

Тема заняття: 

11 Єдина природничо-наукова картина світу. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту.

Основні положення спеціальної теорії відносності

Всесвіт. Походження й розвиток Всесвіту

Всесвіт. Походження та еволюція Всесвіту

7.06.2022 

Тема заняття: 

10 Еволюція зір. Чорні діри. Молочний Шлях. Будова Галактики. Місце Сонячної системи в Галактиці.

Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.

Світ галактик. Квазари

Навчальний проект  “Через терни до зірок ”

30.05.2022 

Тема заняття: 

9 Зорі та їх класифікація. Види зір. Фізично-змінні зорі. Планетні системи інших зір

 

Домашнє Завдання

Підготувати дві презентації, згідно підгруп

1 Група Олександр Засядько, Сергій Корольов

2 Група Костянтин Костянтинов, Володимир Челомей

3 Група Микола Кибальчич, Валентин Глушко

4 Група  Костянтин Ціолковський, Павло Попович

5 Група  Юрій Кондратюк, Леонід Каденюк

Відеоматеріал “Зорі та їх класифікація”

Зорі. Еволюція зір

Зорі

 

16.05.2022 

Тема заняття: 

8 Будова сонячної атмосфери.

Прояви сонячної активності та їх вплив на Землю. Практична робота  «Визначення сонячної активності».

Космічні дослідження об’єктів Сонячної системи. Космогонія Сонячної системи.

Рух штучних супутників і автоматичних міжпланетних станцій. Розвиток космонавтики

Домашнє Завдання

Виконати

Практична робота  «Визначення сонячної активності»

Відеоматеріал “Будова сонячної атмосфери

Відеоматеріал “Сонце та його вплив на Землю

Матеріал заняття “Сонячна активність”

Практична робота  «Визначення сонячної активності»

02.05.2022 

Тема заняття: 

7 Малі тіла сонячної системи.

Сонце, його фізичні характеристики, будова та джерела енергії

Домашнє Завдання

Переглянути Відеоматеріали.

Законспектувати презентаційній матеріал. Підготуватися до усного  опитування

 Малі тіла Сонячної системи

Сонце

Відеоматеріал “Малі тіла Сонячної системи”

Відеоматеріал “Сонце”

18.04.2022 

Тема заняття: 

6 Планети земної групи. Планети-гіганти

Домашнє Завдання

Переглянути Відеоматеріали.

Законспектувати презентаційній матеріал. Підготуватися до усного  опитування

Планети земної групи

Планети гіганти

Відеоматеріал “Планети земної групи”

Відеоматеріал “Планети гіганти”

04.04.2022 

Тема заняття: 

5 Природа тіл Сонячної системи.

Земля і Місяць

Домашнє Завдання

Переглянути Відеоматеріал “Земля та Місяць” дати відповідь на тестові запитання. Законспектувати презентаційній матеріал

Відеоматеріал “Земля та Місяць” відео переглянути та зробити конспект матеріалу та дати відповіді на Запитання

Місяць

Планети земної групи_ ЗЕМЛЯ

21.03.2022 

Тема заняття: 

4 Приймачі випромінювання. Сучасні наземні й космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії.

Дослідження тіл Всесвіту за допомогою космічних апаратів

Домашнє Завдання

Робота в групах. Завдання для груп.

1 група. Знайти  в Інтернеті інформацію про Европейську  Південну обсерваторію  в Андах.

2 група . Знайти  в Інтернеті інформацію про телескоп «Спітцер», «Комптон»

3 група. Знайти  в Інтернеті інформацію про  обсерваторію Джеміні та Маунт-Вілсон

4 група. Знайти  в Інтернеті інформацію про Великий Бінокулярний телескоп, який розташований в штаті Арізона.

5 група. Знайти інформацію в Інтернеті про обсерваторії України.


Підручник “Астрономія”
Підручник “Астрономія” Пришляк

Телескоп

Космічні телескопи

Астрономічні обсерваторії

Практичні завдання “Космічні телескопи. Астрономічні обсерваторії”

Відео 1 “Наземні обсерваторії”

Відео 2 “Габбл”

Сонячні та місячні затемнення

Наш дім – Сонячна система

Сонячна система

Всесвіт. Галактика

Матеріали до занять з фізики в групі М-11_2021-2022 н.р.

 16.06.2022 

Тема заняття: 

62 (6) Підсумкова контрольна робота

Підсумкова контрольна робота

14.06.2022 

Тема заняття: 

61(5) Ядерні реакції. Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Ядерна енергетика.

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання.

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання. Методи реєстрації елементарних частинок

08.06.2022 

Тема заняття: 

60(4) Розв’язування задач. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер. Закон радіоактивного розпаду

Розв’язування задач

07.06.22

Тема заняття:

58(2) Розв’язування задач. Квантові постулати Бора. Модель атома Гідрогену за Бором
59(3) Атомне ядро. Ядерні сили та їх особливості. Енергія зв’язку атомних ядер. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

Радіоактивність

Ядерні реакції. Закон радіоактивного розпаду

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Енергія зв’язку

Дозиметрія

Самостійна робота

02.06.22

Тема заняття:

57(1) Історія вивчення атома. Квантові постулати Бора. Модель атома Гідрогену за Бором. Труднощі теорії Бора. Спектроскоп. Спектральний аналіз. Рентгенівське випромінювання. Квантові генератори

Розв’язування задач “Фотоефект”

31.05.22

Тема заняття:

56(7) Повторення та узагальнення теми «Хвильова та квантова оптика»

Контрольна робота “Оптика”

31.05.22

Тема заняття:

55(6) Розв’язування задач. Хвильова та квантова оптика

Домашнє Завдання

Розв’язати 2 задачі з “Квантової фізики”

Розв’язування задач “Квантова фізика”

24.05.22

Тема заняття:

54(5) Фотоелектричний ефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту. Люмінесценція

Люмінесценція

Відеоматеріал “Люмінесценція

17.05.22

Тема заняття:

53(4) Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка  Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона

17.05.22

Тема заняття:

52(3) Розв’язування задач.

Закони геометричної оптики. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз і дзеркал

 Лабораторна робота “Оптика”

Самостійна робота “Побудова зображення в лінзах”

10.05.22

Тема заняття:

51(2) Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла

Домашнє Завдання

Законспектувати презентаційній матеріал. Підготуватися до усного  опитування та самостійної роботи

Інтерференція і дифракція світлових хвиль. Поляризація й дисперсія світла

Геометрична оптика

Самостійна робота

03.05.22

Тема заняття:

50(1) Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних середовищах

Домашнє Завдання

Дати відповіді на запитання:

1. У результаті досліду Резерфорда було виявлено:-переважна більшість α-частинок проходить крізь золоту фольгу, … напрямку свого руху; – деякі з α-частинок … від початкової траєкторії; – приблизно одна з 20 000 α-частинок …на кути, близькі до 180 °

 1. не змінюючи… відхиляються…не відхилялись
 2. змінюючи… відхиляються… відхилялись
 3. не змінюючи… відхиляються… відхилялись
 4. не змінюючи… не відхиляються… не відхилялись
 1.  Планетарна модель атома суперечила законам …, тому що внаслідок прискореного руху електрона він повинен …електромагнітну хвилю і … на ядро
 1. релятивістської електродинаміки… випромінювати … впасти
 2. класичної механіки… випромінювати … впасти
 3. класичної електродинаміки… поглинати … впасти
 4. класичної електродинаміки… випромінювати … впасти

3. За яких умов атом випромінює енергію?

 1. При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією
 2. При охолодженні речовини

3.При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

4.Коли перебуває в стаціонарному стані

 

 1. Основний стан атома –це … у якому атом може перебувати…
 1. стаціонарний стан із найнижчим рівнем енергії … нескінченно довго.
 2. стан із найнижчим рівнем енергії… нескінченно довго.
 3. стаціонарний стан із найнижчим рівнем енергії… недовго.
 4. стаціонарний стан із найвижчим рівнем енергії… нескінченно довго.

 

 1. Недоліком кількісної теорії, побудованої Бором, виявилось те, що вона була справедливою тільки для атома ….. Це пояснювалось тим, що електрон, як і світло, одночасно має властивості … і ….

1.Гідрогену… хвилі…фотона

2.Гідрогену.. хвилі … частинки

3.Гелію… хвилі … фотона

4.Гелію… хвилі… частинки

 Квантові властивості атома 

29.04.22

Тема заняття:

49(6) Повторення та узагальнення теми «Коливання та хвилі»

26.04.22

Тема заняття:

48(5) Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі.  Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль

Властивості електромагнітних хвиль

Шкала електромагнітних хвиль

19.04.22

Тема заняття:

47(4) Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань у контурі. Затухаючі та вимушені електромагнітні коливання. Резонанс

Коливальний контур

Коливання. Коливальний контур

Відеоматеріал “Коливальний контур”

11.04.22

Тема заняття:

46(3)

Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс.

Поширення механічних коливань у пружному середовищі

Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс

Відеоматеріал Резонанс

Відеоматеріал 1

Відеоматеріал 2

 

08.04.22

Тема заняття:

45(2)

Лабораторна робота № 8: Виготовлення маятника та визначення періоду його коливань

Лабораторна робота “Виготовлення маятника та визначення його періоду коливань”

Відеоматеріал “Математичний маятник”

Відеоматеріал “Математичний маятник”

05.04.22

Тема заняття:

44(1)

Коливальний рух. Період і частота коливань. Гармонічні коливання. Математичний та пружинний маятники. Розв’язування задач

Коливання та хвиля

Коливання та хвилі_самостійна робота

31.03.22

Тема заняття:

43(9)

Повторення та узагальнення теми «Електродинаміка»

Контрольна робота “Магнітне поле”

29.03.2022

Тема заняття:

42(8)

Лабораторна робота № 2: Вивчення явища електромагнітної індукції

Матеріал до заняття

Лабораторна робота “Вивчення явища електромагнітної індукції”

Відеоматеріал до виконання ЛР 2

Відеоматеріал Лабораторна робота 2 “Вивчення явища електромагнітної індукції” 

Відеоматеріал Досліди Фараде

 

23.03.2022

Тема заняття: 

41(7)

Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля. Змінний струм. Генератор змінного струму. Трансформатор

Трансформатор

АЕС

Опорний конспект з теми “Трансформатор”

Відеоматеріал “Трансформатор”

Тестові завдання

 

22.03.2022

Тема заняття: 

40(6)

Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Сила Ампера. Сила Лоренца

Магнітне поле

Сила Ампера

15.03.2022 

Тема заняття: 

39(5)

Розв’язування задач.

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Електроліз та його закони.

Газові розряди та їх застосування. Плазма.

Електричний струм у вакуумі

Електричний струм в різних середовищах

Електричний струм в електролітах

Прості досліди з фізики в домашніх умовах

Самостійна робота “Електричний струм в різних середовищах”

Практичні завдання з теми “Електричний струм в різних середовищах”

Медодичні вказівки з фізики 

Лабораторна робота “Послідовне та паралельне з’єднання провідників”

Підручники для використання студентами групи М-11 КБФК

1. Сиротюк В.Д. Фізика (рівень стандарту, за навч. програмою авт. колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) : підруч. для 10-го кл. закл. заг. серед. освіти / В.Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2018. — 256 с. : іл.

2.  Сиротюк В.Д. Фізика; підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту)/В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. — К.: Освіта, 2010. — 303 с.: іл. 

3. Засєкіна Т.М. Фізика (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 208 с. : іл.

4. Засєкіна Т.М. Фізика і астрономія (профільний рівень) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 304 с. : іл. 

5. Головко М.В. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О.І.) підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ Головко М.В., Мельник Ю.С, Непорожня Л.В., Сіпій В.В. — Київ: Педагогічна думка, 2018. — 256 с.

Матеріали для дистанційного навчання  група М-11 “Фізика”

Тема: Термодинаміка 

Термодинаміка

Тема: Властивості газів

Тема: Молекулярно-кінетична теорія

Маса та розміри молекул

 

Тема: Механіка

Сила

Імпульс тіла

СР_Імпульс тіла

 

 

 

 

 

Антіпова О.В. Тести  з фізики 9 класс
Ачкасов А. Електротехніка в будівництві
Безпека життєдіяльності
Відповіді до збірника завдань ДПА фізика 11 клас 2011 р
Давиденко А.А. Науково-технічна творчість учнів
Давиденко А.А.Турнір юних винахідників і раціоналізаторів –  нова форма
Давиденко A.A. Експериментальні задачі з фізики
Задорожна О.В. Фізика. Механіка:  Дидактичний матеріал для перевірки знань курсантів  вищих навчальних закладів авіаційного профілю
Задорожна О.В., Величко С.П.  Фізика. Дидактичний матеріал для проведення занять з фізики  у вищих навчальних закладах авіаційного профілю на базі  педагогічного програмного засобу «Фізика. Механіка»
Задорожна О.В. Педагогічні програмні засоби з фізики та їх місце у навчальному процесі
Збірник завдань ДПА фізика 11 кл 2012
Збірник задач 9 клас Ненашев
Иллюстрир. Атлас по физике. 11кл._Касьянов В.А_2010
Калашников практикум по физике
Книжки з грифом
Коміренко М.М._Посібник для тестової атестації з фізики_9 кл
Критерії оцінювання
Мисечко Є.М. Розв’язування задач з фізики
Мізюк М. Короткий курс лекцій з фізики
Мізюк М. Посібник для проведення лабораторних робіт з фізики
Мурашко Н. Аналіз уроку
Навчальна програма з фізики 7-9 кл 2015
Навчальна програма з фізики академ рівень 10-11 кл
Навчальна програма з фізики профільний рівень 10-11 кл
Навчальна програма з фізики рівень стандарт 10-11 кл
Навчальна програма з фізики для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Нікуліна А.С., Шевчук С.С. Сучасний урок в професійній школі: проектування, організація, аналіз
Новосельський М.А.  Якісні задачі з фізики
Охріменко О.В. Електротехніка в будівництві
Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибранні питання загальної методики навчання фізики
Сиротюк Фізика 9 клас
Старощук В. Цікаві  демонтрації з фізики
Суховірська Л.П. Ресурсний підхід у навчанні електродинаміки навч посібник
Суховірська Л.П., Горох О.А. Методичні рекомендації з  електротехніки
Ткаченко О.К. Позакласна робота з фізики
Ткаченко О.К. Практикум з ШФЕ
Тугай Д. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт
Тугай Д. Електричні вимірювальні пристрої методичка
Тугай Методичні рекомендації до виконання лаб робіт Основи метрології те електровимірювань
Фізика 10 клас Божинова
Фізика 7 клас Генденштейн
Фізика Баряхтар, Довгий 7 кл 2015
Фізика Божинова 7 клас
Фізика Божинова 8 клас
Фізика Генденштейн 8 клас
Фізика збірник задач Ненашев 8 клас
Фізика Ілченко 7 клас
Фізика Коршак 11 клас
Фізика Коршак 8 клас
Фізика Пістун, Добровольський 7 кл 2015
Фізика Сиротюк 7 кл 2015
Фізика Сиротюк 8 клас
Фізика Шут, Мартинюк, Благодаренко 7 кл 2015
Фізика Засєкіна, Засєкін 7 кл 2015
Хоменко О.В. Книга вчителя фізики та астрономії
Худолій І.І. Збірник задач для поточного контролю знань студентів
Худолій І.І. Приклади розв`язування задач
Худолій І.І. Теоретичні матеріали та методика розв`язування задач
11 Ресурсов бесплатного образования
Освітні ресурси
В мире науки №8/2016
Абрахам Маслоу “Мотивация и личность”