Публікації

Ресурсний підхід навчання фізики у фахових дисциплінах. Л.П. Суховірська, О.М. Лунгол, О.В. Задорожна

АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ АТОМНОЇ ФІЗИКИ
Використання ІКТ на уроках як засіб підвищення якості навчальних досягнень учнів
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ІКТ на уроках фізики
ІКТ технології активізації мислення
Використання ІКТ на уроках математики та фізики як складової особистісно-орієнтованого навчання
КОМП’ЮТЕРИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Методика викладання фізики
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ ЯК ЗОВНІШНІЙ РЕСУРС АКТИВІЗАЦІЇ
НАУКОВИЙ ВІСНИК
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС
ОСВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ
ОСНОВИ РЕСУРСНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В ПРАЦЯХ ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ «НАВЧАЛЬНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ З ФІЗИКИ «ЕЛЕКТРОДИНАМІКА»
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ З ФІЗИКИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙ В НАВЧАННІ ФІЗИКИ
ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ
ПРИНЦИПИ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИКИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Розвиток творчого мислення
СИНЕРГЕТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
СИНЕРГЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ МИСЛЕННЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
СИНЕРГЕТИЧНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ
Список публікацій Суховірська Л.П.
СУЧАСНІ СИНЕРГЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ
ТЕОРІЯ БІФУРКАЦІЙ В ТЕРМОДИНАМІЦІ
Навчальні задачі 
Фізика, як навчальний предмет
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ЕВОЛЮЦІЙНО-СИНЕРГЕТИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ
Pedagogy and Psychology
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Експериментальна перевірка ефективності педагогічного дослідження на основі ресурсного підходу

Основні положення ресурсного підходу в працях Василя Сухомлинського

Результаты использования открытой методической системы обучения физике на основе ресурсного похода в общеобразовательных учебных заведениях
Експериментальне дослідження ефективності методики реалізації ресурсного підходу

Синергетичні технології навчання фізики на основі ресурсного підходу

Народні афоризми – педагогічна інтуїція народу 

Творчий звіт педагогічного зростання викладача у міжатестаційний період

888