Навчально-методична документація

2021 -2022 навчальний рік

Силабуси УКРАЇНСЬКОЮ мовою:

СИЛАБУС БІОЛОГІЧНА ТА БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ

СИЛАБУС МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА

СИЛАБУС МЕДИЧНА ТА БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

СИЛАБУС МЕДИЧНА ХІМІЯ

Syllables in ENGLISH:

SYLLABUS BIOLOGICAL AND BIOORGANIC CHEMISTRY

SYLLABUS MEDICAL INFORMATICS

SYLLABUS MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS

SYLLABUS MEDICAL CHEMISTRY

Робочі програми  УКРАЇНСЬКОЮ мовою:

Робоча програма з медичної та біологічної фізики для студентів першого курсу МФ №2

Робоча програма з біологічної та біоорганічної хімії для студентів другого курсу МС МФ №2

Робоча програма з біологічної та біоорганічної хімії для студентів першого та другого курсів  МФ №2

Робоча програма з медичної інформатики для студентів першого та другого курсів МФ №2

Робоча програма з медичної хімії для студентів другого курсу МС МФ №2

Робоча програма з медичної хімії для студентів першого курсу  МФ №2

Work programs in ENGLISH

STUDY PROGRAM “MEDICAL AND BIOLOGICAL PHYSICS” (for the 1’t and 2nd course students of International Medical Facultv)

STUDY PROGRAM “BIOLOGICAL AND BIOORGANIC CHEMISTRY” (for the 2-nd course students of International Medical Faculty)

STUDY PROGRAM “MEDICAL INFORMATICS” (for the 2nd course students of International Medical Faculty)

STUDY PROGRAM “MEDICAL CHEMISTRY” (for the l st course students of International Medical Faculty)

2020-2021 навчальний рік
CURRICULUM «Biological Physics and Physical Methods of Analysis» specialty     226 «Pharmacy»_2018-2019
CURRICULUM “Medical and biological physics” specialty     222 «Medicine» 2018-2019
CURRICULUM “Medical and biological physics” specialty     221 «Dentistry»_2018-2019
Робоча програма “Медична та біологічна фізика” для спеціальності 222 “Медицина”_2018-2019
Робоча програма “Медична та біологічна фізика” для спеціальності 222 “Медицина” (молодші спеціалісти) 2018-2019
Робоча програма “Медична та біологічна фізика” для спеціальності 221 “Стоматологія” 2018-2019
Рабочая программа “Медицинская и биологическая физика” для специальности 221 “Стоматология” 2018-2019
Рабочая программа “Медицинская и биологическая физика” для специальности 222 “Медицина” 2018-2019
Тематичний план лекцій та практичних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» на 2018-2019 навчальний рік для студентів ІІ  курсу спеціальності 222 «Медицина» (магістри) медичного факультету № 2
Тематичний план лекцій та практичних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» на 2018-2019 навчальний рік для студентів ІІ  курсу спеціальності 222 «Медицина»  (молодші спеціалісти) (магістри) медичного факультету № 2
Тематический план лекций и практических  занятий с дисциплины «Медицинская и биологическая физика» на 2018-2019 учебный год для студентов ІІ  курса специальности 222 «Медицина»  (магистры) международного медицинского  факультета № 2
Тематический план лекций и практических  занятий с дисциплины «Медицинская и биологическая физика» на 2018-2019 учебный год для студентов І курса специальности 221 «Стоматология»  (магистры) международного медицинского  факультета № 2
THEMATIC PLAN of lectures from the discipline «Medical and biological physics» 2018-2019 cademic year for 1-st year students specialty 221 «Dentistry» (masters) of International Medical Department
THEMATIC PLAN of practical classes from the discipline  «Medical and biological physics» 2018-2019 cademic year for 1-st year students specialty 221 «Dentistry» (masters) of International Medical Department
THEMATIC PLAN of lectures from the discipline «Medical and biological physics» 2018-2019 academic year for 2nd year students on the specialty 222 «Medicine» (masters) of International Medical Department
THEMATIC PLAN of practical classes from the discipline «Medical and biological physics» 2018-2019 academic year for 2nd year students on the specialty 222 «Medicine» (masters) of International Medical Department