Науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики»

Доцент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 ДНМУ, к.ф-м.н. Волчанський О.В. 29 листопада 2018 року приймав активну участь в засіданні науково-методичного семінару «Сучасні проблеми дидактики фізики», який проводиться кафедрою фізики та методики її викладання ЦДПУ ім.В.Винниченка.

Семінар був присвячений висвітленню та обговоренню результатів дисертаційного дослідження у галузі дидактики фізики.

Розглядалось дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Розвиток критичного мислення майбутніх учителів фізики на основі міжпредметних зв’язків  фізики й математики». Здобувачка – викладач Запорізького національного університету І.П. Даценко, науковий керівник – доцент Запорізького національного університету Ю.П.Мінаєв.

В своїй доповіді Ірина Петрівна  описала актуальність, предмет, об’єкт, мету та завдання дослідження, розкрила основні етапи його виконання, проаналізувала результати та їх апробацію.

Після завершення доповіді здобувачка відповідала на питання учасників семінару: професорів С.П.Величка, В.П.Вовкотруба, доцентів І.В.Сальник, О.О.Чінчоя, О.В.Волчанського.

З ґрунтовними зауваженнями та коментарями до представленої роботи виступили рецензенти:  доктори педагогічних наук, професори С.П.Величко та М.І.Садовий, кандидат педагогічних наук, доцент О.М.Трифонова.

рис 1

рис 3 б

рис 5

рис 4а